Klassiek en Actueel

"(...) Bekend is de uitspraak van Clausewitz, een van de beroemdste schrijvers over de filosofie van de oorlog en de geschiedenis van de oorlog, die als volgt luidt: "De oorlog is louter een voortzetting van de politiek met andere middelen". Deze uitspraak is afkomstig van een schrijver die kort na het tijdperk van de napoleontische oorlogen de geschiedenis van de oorlogen heeft bestudeerd en filosofische lessen uit deze geschiedenis heeft getrokken. Deze schrijver, wiens voornaamste gedachten tegenwoordig door ieder weldenkend mens onvoorwaardelijk gedeeld worden, heeft reeds circa 80 jaar geleden het bij filisters en onwetenden gangbare vooroordeel bestreden dat men de oorlog kan losmaken van de politiek van de erbij betrokken regeringen, van de erbij betrokken klassen, dat men de oorlog, wanneer ook, kan beschouwen als alleen maar een overval die de vrede verstoort, met een daarop volgend herstel van deze verstoorde vrede. Tegen elkaar vechten en elkaar verdragen! Dat is een primitieve van onwetendheid getuigende opvatting die al tientallen jaren geleden weerlegd is en door elke enigszins zorgvuldige analyse van ieder willekeurig historisch tijdperk van oorlogen wordt weerlegd. Oorlog is een voortzetting van de politiek met andere middelen. Iedere oorlog is onverbrekelijk verbonden met de politieke ordening waaruit hij voortkomt. Dezelfde politiek die een bepaalde grote mogendheid, een bepaalde klasse binnen deze grote mogendheid lange tijd achter elkaar vóór de oorlog voerde, zet deze zelfde klasse onvermijdelijk en steevast gedurende de oorlog voort, waarbij zij slechts de vorm van handelen verandert.(...)".

'Oorlog en revolutie', door Lenin.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019