Verslag van de vergadering van het PB van 23 april 2005

Job Pruijser is afwezig, hij vertegenwoordigt de NCPN op een internationale conferentie van communistische partijen in Praag. De conferentie heeft als thema '60 jaar na de overwinning op het fascisme en de toekomst van de Europese communistische partij(en)'. De subsidieaanvraag voor de antigrondwetcampagne is op tijd ingediend. Onze aanvraag is echter afgewezen. Jan I. is terug uit Bolivia en zal zijn taken weer oppakken. In Reiderland zal alles op alles gezet worden om de posities van de partij te behouden en te versterken. De voorwaarden zijn er om terug te slaan, er is grote bereidheid om door te knokken. De NCPN-leiding streeft naar het herstel van eenheid in Oost-Groningen. De partij kan lessen trekken uit de strijd daar. Het contact met de bevolking zal moeten worden versterkt.

Activiteiten: De partij is (mede)organisator van 1 mei-vieringen in Enschede, Utrecht, Delft en Wageningen (2 mei). Jan I. gaat namens de partij naar de 1 mei-viering in Brussel om daar aan een 'Grondwetsdebat' deel te nemen. Wil neemt deel aan de conferentie op 2, 3 en 4 mei in Brussel. De partij is ook met stands vertegenwoordigd op bevrijdingsmarkten in Vlissingen en Amsterdam en op een discussieavond over burgerrechten in Den Haag op 5 mei. De partij roept op tot deelname aan de Stop Bush-demonstratie op 7 mei in Amsterdam. Op 8 mei organiseert de afdeling Amsterdam weer een politiek café.

Brussel 19/3: De internationale bijeenkomst in Brussel op 18 maart is niet doorgegaan i.v.m. politiek-ideologische verschillen van inzicht bij de diverse partijen. De partij was goed vertegenwoordigd in de demonstratie. De demonstratie moet toch vooral worden gezien als een afleidingsmanoeuvre van de bondsleidingen. Op 22 maart immers stemde voorzitter van de ETUC, Monks, in met de Bolkestein-richtlijn die slechts minimaal was gewijzigd. Grondwet: De NCPN is tegen deze grondwet, net zoals we tegen dit Europa van de concerns zijn. Wij zijn voor een sociaal Europa. In een grondwet worden dingen voor langere tijd vastgelegd. In deze grondwet bijvoorbeeld de vrije markt en in het verlengde hiervan de mogelijkheid om partijen die daar tegen zijn te criminaliseren en te verbieden. Zuid-Amerika laat juist nu zien dat strijd loont. Er valt waar te nemen dat er overal in Europa strijd ontstaat. In Frankrijk is het verzet tegen de grondwet groot. In Nederland is dat groeiende. We staan aan de vooravond van een bittere strijd. Het kapitaal zal, daarbij gesteund door delen van de vakbewegingstop, doorgaan met de afbraakpolitiek. Wij moeten de mensen sociale/socialistische perspectieven, ook voor de korte termijn, aanbieden. Het gaat om moderne coöperatieve, collectieve oplossingen voor de vele vraagstukken. De solidariteit met Cuba moet worden versterkt. Dit is internationale solidariteit die inspireert en leerzaam is. Er wordt een pamflet over de grondwet gemaakt. Het DB zal het scholingsplan verder uitwerken.

Volgende vergadering: 4 juni a.s.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019