Van de redactie

Verslagen van het 17de Congres van de KKE en een zeer belangwekkende analyse over zijn voorstel voor een nieuwe internationale aanpak van communistische partijen zijn vertaald. Evenals het verslag van een belangrijke conferentie van communistische en linkse partijen in Praag. Ook klaar is een zeer interessant stuk over het huis Saoed. De genoemde stukken zijn inmiddels op de website geplaatst. Ze zijn ook (elektronisch) te bestellen op het kantoor van de NCPN. Het verslag van het officiële bezoek aan Cuba is gereed en komt binnenkort beschikbaar. Het vervolg van de artikelenreeks van Willy Gerns schuiven we noodgedwongen nog eenmaal op. De sociale rechtsstaat wordt stap voor stap afgebroken en de vakbewegingstop levert nauwelijks tegenstand. Wat te denken van het feit dat de 'sociale polderpartners' zich hebben uitgesproken vóór de Europese Grondwet die tracht het 'neoliberalisme met een roze randje' in de grondwet te verankeren? Wordt de vakbewegingstop in ons land dan nooit wakker of zijn ze echt volstrekt overgeleverd aan het Europa van het Kapitaal?
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019