NCPN Reiderland: gewoon doorknokken


Zo zou een hedendaags 'Nürnberg-proces' er uitzien. Dat indertijd de Duitse nazi's terecht konden worden gesteld, was met name te danken aan de kracht van de Sowjets en hun vastberaden Rode Leger. Zestig procent van het kader van de CPN verloor het leven in de Tweede Wereldoorlog. Deze traditie van verzet tegen uitbuiting en onderdrukking zet de NCPN voort.  

Van het Dagelijks Bestuur

De laatste tijd is Reiderland flink in de publiciteit. En natuurlijk is opnieuw gebleken dat de communisten niet op steun van de burgerlijke media kunnen rekenen. Integendeel, de burgerlijke pers zal als regel niet nalaten kansen te benutten de partij en haar vertegenwoordigers in een negatief of belachelijk daglicht te plaatsen, vooral in Oost-Groningen.

Daarbij wordt dankbaar gebruikgemaakt van de scheuring die in Oost-Groningen tussen communisten heeft plaatsgevonden. Hier kunnen wij weinig aan doen. Wij hebben die pers niet in handen en moeten in eerste instantie vertrouwen op eigen kracht in argumenten en eigen middelen. Van daaruit zullen wij uiteraard mogelijkheden kunnen benutten om waar mogelijk persoonlijke contacten met ('eerlijke') journalisten en andere medialieden aan te knopen om publiciteit over ons, onze standpunten en optreden, zo mogelijk enigszins gunstig te beïnvloeden.

Overigens is het feit dat de burgerlijke pers de moeite neemt over ons te schrijven of ons aan het woord te laten, ook al is dat met een negatieve strekking, het beste bewijs dat wij er zijn en dat zij niet om ons heen kunnen! Veel liever hebben onze tegenstanders dat ze ons kunnen doodzwijgen, zoals ze dat bijna systematisch doen met de rol van communisten in de oorlog. In vrijwel alle publicaties over 60 jaar einde van 'de oorlog', wij zeggen: 'nederlaag van het fascisme', is de rol van communisten verdwenen.

Het is tegen dit licht ook niet verbazingwekkend dat de media volop duiken op de provocatie van de kortgeleden uit Amsterdam naar Nieuweschans verhuisde handelaar in oude boeken, Harry Wiertz. Is het toeval dat de man plotseling opduikt in het rode Oost-Groningen? Is het toeval dat hij probeert het communisme te vergelijken met het fascisme? Fascisme is een misdaad. Het was het Rode Leger onder leiding van Stalin dat de doorslaggevende rol speelde in de vernietiging van de nazi's, de bevrijding van duizenden gevangenen en de mogelijkheid om democratische staten in Europa te vormen. In het artikel in het Dagblad van het Noorden worden de bekende leugens over de Sovjet-Unie en de rol van Stalin te berde gebracht. Laat er overigens geen misverstand over bestaan: over de rol van Stalin is het laatste woord nog lang niet gezegd en daar horen uiteraard ook negatieve beoordelingen bij, maar elke vergelijking met de massamoordenaar Hitler en zijn verderfelijke fascisme gaat mank. De expositie in Nieuweschans is een pure provocatie, bedoeld om de rol van de communisten in Oost-Groningen te verzwakken!

Wij hebben in het DB besloten om onze brochure over de februaristaking opnieuw uit te brengen en uit te breiden met de algemene rol van communisten in de oorlog.

In het Dagblad van het Noorden van 20 mei is de Blauwe Stad opnieuw aanleiding voor een artikel waar de partij, bij monde van de fractievoorzitter Zwanie Tielman, aan het woord wordt gelaten. Terecht is Zwanie niet getrapt in de provocatie van de krant om ook Engel Modderman aan het woord te laten en heeft ze, zonder de VCP 'bij het oud vuil te zetten', onze kritiek om haar en onze politiek (niet aan de kant blijven staan maar verantwoordelijkheden nemen om voor het belang van de bevolking te kunnen optreden) helder uiteengezet. Natuurlijk kan het veel inhoudelijker dan nu in het artikel staat. Zwanie heeft onze inhoudelijke argumenten tegen de Blauwe Stad ook genoemd, maar dat is alleen niet in de krant terechtgekomen. Maar in wat er wél staat komt de partij niettemin, ons inziens, vastberaden en serieus uit de verf.

In het kadertje over de 'Toost met Koop' probeert de krant dit positieve element weer onderuit te halen. Uit dit 'incident' blijkt ook dat het optreden als communist niet alleen uit boekjes valt te leren, maar ook door schade en schande moet worden geleerd. Wie denkt er van tevoren aan dat uitgerekend de grootste boeven van de aanwezigen het gezelschap van de vertegenwoordiging van onze partij zouden opzoeken? Achteraf hadden we wél met de mogelijkheid van dit type provocaties rekening moeten houden en daarvoor een gedragslijn moeten afspreken. Voor de politieke duidelijkheid: Voor Zwanie Tielman is de zaak klip en klaar: "Knoop deugt niet en hoort in de bak!" Maar moeten wij ons door dit soort boeven in de hoek laten drukken? Nee, natuurlijk niet!

Het belang van een heropleving van de partijafdeling in Reiderland, versterking van het raadswerk (aanvulling van de fractie), wordt door ons van landelijk belang voor de NCPN geacht. We hebben nog een jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen en zullen wat ons betreft er alles aan doen om de afdeling met versterkt elan aan de verkiezingen te laten meedoen. Het onderzoeken van mogelijk herstel van de breuk met de VCP hoort hier bij. Ons optreden zal verzet en weerstand oproepen. Ze zullen die eigenwijze communisten op alle mogelijke manieren onderuit willen halen. Maar met steun van de bevolking zal dat voor de zoveelste keer weer niet lukken. Daarom: begraaf alle nodeloze tegenstellingen, werk aan eenheid om de belangen van de bevolking in Oost-Groningen zo goed mogelijk te dienen. Ook in tijden waarin we vooral moeten vechten om zoveel mogelijk voorzieningen te behouden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019