Wereldfocus

Klimaatconferentie in Bonn: werken aan schone lucht

Eind mei buigen in Bonn regeringsdeskundigen en wetenschappers zich over het klimaatprobleem. Bedoeling van deze meeting is enerzijds een stand van zaken op te maken over de inspanningen die regeringen tot nog toe gerealiseerd hebben om tegemoet te komen aan de Kyoto-afspraken, en anderzijds om gespecialiseerde mechanismen, zoals de handel in emissierechten en investeringen in zuivere technologie-projecten, verder in details uit te werken. Friends of the Earth International (Foei) betreurt dat de bijeenkomst in Bonn niet gebruikt wordt om ook meteen maatregelen te bespreken voor na 2012, wanneer de eerste verbintenisperiode van het Kyotoverdrag afloopt. Volgens Foei is dit een gemiste kans en wijst dit erop dat het klimaatprobleem nog steeds niet heel erntig wordt genomen. Hoewel de VS het Kyoto-verdrag nog steeds niet geratificeerd hebben, pleiten steeds meer bedrijven en regionale of lokale politici in de VS om de handen uit de mouwen te steken en te werken aan mechanismen die de emissies, vooral van CO2, terugdringen. Maar officieel houdt de Bush-regering nog steeds vol dat het probleem van klimaatsverandering onvoldoende wetenschappelijk bewezen is. (IPS, 17/21-5-2005)

Klimaatsverandering doodt meeste soorten

Klimaatsverandering wordt een ernstigere bedreiging voor de diversiteit van het leven op aarde dan vervuiling, ontbossing en de invasie van uitheemse dier- en plantsoorten. Dat voorspelt de wetenschapper David King, de invloedrijkste wetenschappelijke adviseur van de Britse regering. "De opwarming van de aarde gebeurt zo snel dat veel soorten zich niet snel genoeg zullen kunnen aanpassen", schrijft King deze maand in het Britse tijdschrift Birds. De World Conservation Union (IUCN) in Genève vindt die these zeer aannemelijk. "De destructieve invloed van de klimaatsverandering is nergens zo duidelijk als in het poolgebied, zegt Jeffrey McNeely", de leidende wetenschapper van de IUCN. Het smeltende ijs en het ontdooien van de permafrost maait de levensbasis van de bestaande soorten weg. Nu al ligt het tempo waarin soorten verdwijnen duizend keer hoger dan in welke andere periode in de geschiedenis ook. Het Millennium Ecosystem Assessment, een ambitieus onderzoeksproject van 1350 wetenschappers waar 22 miljoen dollar achter zit, berekende dat eenderde van alle zoogdieren, vogels en amfibieën tegen de helft van deze eeuw verdwenen kunnen zijn. (IPS, 17/21-5-2005)

"Obsceen geldgebrek voor aids"

Op 2 en 3 juni evalueert de 191-koppige Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de wereldwijde strijd tegen HIV/aids. De conclusie staat nu al vast: geldgebrek. Het VN-agentschap UNAIDS, geleid door de Belg Peter Piot, schat dat vanaf 2005 jaarlijks 12 miljard dollar nodig zijn en 20 miljard in 2007. Voorlopig komen de donoren lang niet in de buurt. In 2001 had de wereld nog maar 2,1 miljard dollar beschikbaar voor aids. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot zo'n 6 miljard. Maar dit jaar lijkt er geen of amper stijging in te zitten, en dus is er een tekort van zo'n 6 miljard. Het eerste slachtoffer is zonder enige twijfel Afrika, waar de ziekte zich snel uitbreidt. De berichten over een toename van de financiering tijdens de laatste jaren wekken een foutief beeld, vindt Stephen Lewis, de speciale VN-gezant voor HIV/aids in Afrika. Ze gaan voorbij aan het feit "dat er voordien gewoon helemaal geen geld was", sneert hij. Lewis noemt het geldgebrek "obsceen". (IPS, 17/21-5-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019