Startsein Solidariteit met Cuba

Socialistisch Cuba botst met de neoliberale wereld. Dat verklaart de agressie van Washington tegen het eiland. Cuba laat zien dat een aantrekkelijker wereld mogelijk is. Zou de Europese Unie dit niet moeten steunen? In plaats daarvan heeft de EU in 2003 sancties tegen Cuba opgelegd. Eind december zijn deze tijdelijk opgeheven. Op 28 juni beslissen regeringsleiders of de normale relaties definitief hersteld worden.

De Cubaanse consul-generaal in Nederland, mw. Lourdes Urrutia Rodriguez, lichtte de situatie op Cuba toe en gaf een situatieschets van de positie van Cuba in de wereld. Zij nodigde de aanwezigen uit om de uitlevering door de VS van de gevluchte crimineel Posada Carilles aan Venezuela op zo veel mogelijk manieren en plaatsen te bepleiten. Diverse organisaties lazen steunbetuigingen voor. De sprekers benadrukten nog eens de gratis toegankelijkelijkheid van gezondheidszorg en onderwijs voor iedere Cubaan. Op Cuba bestaat geen kind zonder dak boven het hoofd. Ook wees men op positieve ontwikkelingen m.b.t. groene landbouw en nieuwe medicijnen.

Respect en dialoog zijn constructiever dan scheidingsmuren en uitsluiting. Dat wil het in Amsterdam op 12 juni bijeengekomen 'Samenwerkingsverband voor Solidariteit met Cuba' onder de aandacht brengen van de Europese leiders en de parlementariërs en media in Nederland. Het eventueel opnieuw instellen van economische sancties tegen Cuba zal ten nadele zijn van de Cubaanse bevolking. Daarom riepen de aanwezigen op ernaar te streven om de normale verhoudingen tussen EU en Cuba voort te zetten. Ook de schending van de mensenrechten van de gevangenen in Guantánamo Bay zou op de agenda van de Europese Unie moeten staan.

De manifestatie die georganiseerd werd door de 'Nederlandse Steungroep Free the Five' en 'Handen af van socialistisch Cuba' werd druk bezocht. De aanwezigen startten de campagne d.m.v. een handtekeningactie naar de EU, die begin deze week vergaderde over de voortzetting van de Europese sancties tegen Cuba. Aan alle vijf ten onrechte gevangen Cubanen worden kaarten gestuurd met de namen van de bezoekers van de manifestatie. De dvd-film 'Mission Against Terror' bleek een schokkend relaas van de onrechtvaardige behandeling van deze vijf dappere Cubanen én hun familieleden. De film licht op overtuigende wijze de achtergronden en omstandigheden van de positie van de 'vijf' toe. De komende tijd zullen solidariteitsbijeenkomsten op diverse plaatsen in Nederland gehouden worden.

Contactadressen: 074-2660332 en 020-6825019, waar ook de film 'Mission against terror' (12,- euro, excl. verzendkosten) met Nederlandse ondertiteling te bestellen is.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019