DKP en linkse bundeling

Marcel de Jong

Tijdens de buitengewone vergadering van het partijbestuur op 4 juni jl. ondersteunde de DKP de samenwerking en bundeling van linkse en democratische krachten bij de vervroegde bondsdagverkiezingen. Het besluit van het partijbestuur gaat uit van een realistische inschatting van de machtsverhoudingen in Duitsland. Het totstandkomen van een links kiesverbond wordt gezien als kans voor het verbreden en verdiepen van buitenparlementaire bewegingen in de strijd tegen het sociaal-reactionaire beleid van alle partijen in de bondsdag (behalve de PDS), dat voor het leegplunderen van de bevolking en wereldwijde oorlogsvoering staat. Sociale en democratische samenwerkingsverbanden zijn tegelijkertijd een basis voor antikapitalistische leerprocessen, door nieuwe ervaringen in de strijd tussen kapitaal en arbeid. Het partijbestuur van de DKP ziet een - voor alle linkse krachten opengesteld - links kiesverband als een kans om weer linkse politiek in het Duitse parlement te voeren, bij alle kritiek op de (soms zeer) reformistische opstelling van de twee hoofdrolspelers van PDS en WASG.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019