Filippijnen Actueel


Stakingen van Lepanto-mijnwerkers gaan onverminderd door. Ook vrouwen en kinderen demonstreren mee. (Foto's Nordis)  


 


 


 

Arbeiders van de Lepantomijn zetten staking voort ondanks pesterijen

Op 2 juni zijn de arbeiders van de Lepantomijn in staking gegaan om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Nog voor de staking begon, waren er reeds militairen gestationeerd op het grondgebeid van de mijn. Op de tweede stakingsdag werd de vakbondsleiding door de directie ontslagen en eveneens, sinds het begin van de staking, kregen de arbeiders te kampen met afgesloten watertoevoer, voedsel- en medicijnblokkade en een ziekenhuis dat gesloten werd. Ondanks deze pesterijen en een bevel om terug te keren naar het werk van het ministerie van Arbeid, is men niet van plan om de staking op te geven.

Zijn president Gloria Arroyo's dagen geteld?

In opiniepeilingen, gehouden in de maand mei, behaalde de Filippijnse president Gloria Arroyo de laagste score die een president ooit haalde sinds de dictatuur van Ferdinand Marcos. De slechte scores die ze reeds in maart haalde, omwille van de verslechterende economische situatie, daalden nog eens spectaculair omdat de president en haar familie verwikkeld zijn geraakt in verschillende schandalen. Eén van deze schandalen is het aannemen van zwijggeld voor illegaal gokken ('juenting'). Een ander schandaal is het plotseling opduiken van een geluidsbandje, met daarop een gesprek tussen de president en een commissaris van het Verkiezingsbureau van de overheid waarin de manipulatie van de verkiezingsresultaten worden besproken. Dit wordt door velen gezien als het begin van het einde van het presidentschap van Gloria Macapagal Arroyo.

Voor generaal Palparan is een dode activist een "kleine opoffering"

Onlangs is de beruchte 'Slachter van Mindoro' en nu ook van Samar, voor een parlementaire onderzoekscommissie verhoord betreffende de mensenrechtensituatie in Samar. Zonder enige emotie ontkende noch erkende Palparan dat hij betrokken was bij de situatie. Tevens lijkt hij het allemaal niet zo'n groot probleem te vinden, omdat er volgens hem in Samar een grote sympathie blijkt te zijn voor de communisten. Ook binnen het leger blijkt er een soortgelijke sympathie te bestaan.

Filippijnse werkloosheid daalt volgens de statistieken

Op de Filippijnen is de werkloosheid al jaren schrijnend en is nu gestegen tot rond de 12 procent. Verschillende ex-presidenten hebben in het verleden geprobeerd het werkloosheidsprobleem op te lossen door de criteria om als werkloze beschouwd te worden aan te passen. Zo werd onder Marcos iemand die een paar kippen hield als "kleine zelfstandige" beschouwd. Ook Arroyo heeft deze "truc" ontdekt en gaat nu op een soortgelijke manier de werkloosheidscijfers omlaag brengen. Zo wordt iemand die niet actief naar werk zoekt, niet langer als werkloze beschouwd.

Bron: Filippijnengroepen België - Filippijnen Actueel 20-06-05.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019