Gedicht

Door Rudy Musters De grondwet van Bush Steun aan de totstandbrenging van één Europa, onder leiding van de vazallen Duitsland en Frankrijk. Uitbreiding van de NAVO en de EU als een Pentagon-programma, Turkije erbij betrekken als een nieuwe gas- en olievatensjeik. Het verhinderen dat andersdenkenden naar de macht grijpen, doorgaan met het uitspelen van de Wereldbank en de WTO, China economisch en politiek samenknijpen, Japan uitbreiden als een Aziatisch militair bruggenhoofd banderillero. Een Bushiaanse luchtbrug waar het voor de elite heerlijk wandelen is even tot rust te komen daarboven, pauzeren tussen de geroofde rijkdom. Na te denken over hoe de wereld te globaliseren tot één grote gevangenis, van bruggenhoofd naar bruggenhoofd, Bush de Grote die het verzon. Een economisch politiek netwerk diep verankerd in de wereldpap de schuldenlast wereldwijd verspreid, navolgers moeten 't betalen. Wie jankt of blaft vertoont extremistische vijandschap. Wereldleiders leven op de pof de luchtbrug is één van die idealen. Elk land komt miljarden tekort veel geld verdwijnt in eigen privézaken. Frauduleuze praktijken, rechtspraak verdwijnt in een justitiële verbrandingsoven. Op de luchtbrug is het leuk wandelen een dagje rijksdag van nachtbraken. Wanneer een bot naar beneden wordt geworpen is het behoorlijk afgekloven. De nationale grondwet van elk land wordt al lek gestoken, de gaten zijn de Europese poorten bewaakt door Cadmus' honden, een hels gegrom, getrap, klappen die zich heeft weersproken. knaagbotten made USA worden in grote hoeveelheden toegezonden.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019