Hans Heres en de geschiedvervalsers

Communisten Reiderland doelbewust beklad


Linkse politieke gevangen in de Eemskampen, lang voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. (Uit: 'Rode Help')  

Een correspondent

Sommige mensen dromen er nog steeds van. Wat zou er zijn gebeurd als het Rode Leger onder leiding van Stalin wél van Hitler had verloren? Wat zou er zijn gebeurd als de bevolking van de Sovjet-Unie zich niet eensgezind tegen de fascisten had opgesteld, maar had geaarzeld omdat de nazi-aanhangers niet vooraf waren opgesloten? Voor bepaalde mensen is die droom nog steeds zeer aantrekkelijk.

Kennelijk behoort de kortgeleden in Nieuweschans opgedoken Amsterdamse antiquair, Harry Wiertz, tot deze groep mensen. Dat voelde Hans Heres zeer goed aan toen hij afstand nam van 's mans zieke opvattingen. Rasechte communisten weten dat de golf van huidige pogingen om communisten met fascisten en nazi's te vergelijken maar één doel hebben: de communisten beschadigen! Het rode Oost-Groningen is voor anticommunisten bij uitstek een goede plek om te stoken. Zeker als de verkiezingen in aantocht zijn. De Amsterdamse antiquair kan bovendien rekenen op steun van de burgerlijke media. Zijn expositie met de vreemde naam 'Overeenkomst en Verschil in Communisme' is niet bedoeld om debat uit te lokken, maar om verwarring te zaaien!

Het aandeel van het Rode Leger in de geallieerde overwinning en de 20 miljoen Sovjet-slachtoffers worden geminimaliseerd of zelfs verzwegen. De moed en inzet van miljoenen verzetsstrijders en partizanen van West- tot Oost-Europa komt maar summier uit de verf. Over het leed in concentratiekampen, waar politiek vervolgden en krijgsgevangenen zaten, is nog te weinig bekend.

Heres vond in een eerste reactie de vergelijking van communisten met fascisten ongepast en verwees terecht naar de vele communisten die juist door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en omgebracht.

Wiertz staat in zijn expositie, zoals dat in bepaalde ultrarechtse kringen vandaag de dag gebruikelijk is, stil bij de zogenaamde overeenkomsten tussen het dictatoriale bewind van Hitler en dat van Stalin. En dan wordt het hele register aan leugens, verdraaiingen en onjuistheden die over de Sovjet-Unie en de rol van Stalin zijn geschreven door de nazi's, door de CIA en andere anticommunisten opengetrokken. Dat het echt gaat om een aanval op de communisten in Oost-Groningen bewijst het kolommetje onder aan het artikel in het Dagblad van het Noorden van 21 mei jl.

Zonder enige bronvermelding worden miljoenen doden uit de hoge hoed getoverd en aan Stalin toegeschreven. Er wordt geen enkele poging tot nuancering gedaan. Het verhaal over de 5 á 6 miljoen hongerslachtoffers komt direct uit de kantoren van de nazi's. Zelfs als er fouten zijn gemaakt met het landbouwbeleid en die zijn er gemaakt, dan zou iemand die uit is op debat de aanval niet zo grof en ongenuanceerd inzetten.

Hans Heres en de Groninger communisten weten dat, sommigen van zeer nabij! Hoeveel Oost-Groningse communisten verloren familieleden in Duitse kampen? Wie echt iets wil weten van de rol die communisten speelden tegen het fascisme zou 'Rode Hulp, De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland - 1933-1940' (Wolters-Noordhoff) eens moeten lezen.

Nog voordat de nazi's overgingen tot massale jodenvervolging hadden ze altienduizenden antifascisten, socialisten, communisten en andere tegenstanders uit de weg geruimd of gevangengezet in onder andere de Eemslandkampen. Juist om het verhaal van deze 'Moorsoldaten' en alle andere slachtoffers van het fascisme levend in onze herinnering te houden worden jaarlijks herdenkingen gehouden, zoals in Esterwegen. Veel Groningse mensen nemen daar al jaren aan deel.

"Als Stalin echt zo erg was geweest als gezegd wordt, waarom demonstreren er dan nu nog steeds veel oudere mensen met zijn portret in Rusland?", vroeg Hans Heres zich terecht af. Want in Rusland zijn het honderdduizenden mensen uit de Stalintijd die nog steeds achter hun toenmalige leider staan. Wie staan er achter Hitler? Vooral jonge nietsnutten met levensgevaarlijke opvattingen, zoals in Duitsland en hier en daar ook in Nederland. In Rusland verlangen steeds meer mensen naar het socialisme terug nu ze het kapitalisme echt kennen en hun illusies over zijn. Het zijn juist dit soort ontwikkelingen die maken dat de aanvallen tegen het communisme, zogenaamd doodverklaard, toenemen en grover worden. Zeker nu ook in eigen land de klassentegenstellingen met de dag groter worden.

Nee, mijnheer Wiertz, nee, Dagblad van het Noorden, wij begrijpen uw bedoelingen, maar wij zeggen u ook dat de Groninger bevolking er niet intuint. Twijfel over dit soort kwesties is er alleen bij mensen die niet uit het Groningse komen. Over de fouten die communistische leiders hebben gemaakt kan en moet de discussie worden gevoerd. Discussie gaat de NCPN aan met iedereen die vragen heeft, die eerlijke en oprechte bedoelingen heeft. Met anticommunisten gaan we niet in debat.

Wiertz wil overigens helemaal niet graag het debat aangaan met de communisten in Reiderland. Dan had hij wel vooraf het idee van de tentoonstelling besproken. Wiertz wil verwarring zaaien! "Ik weet wie hij is. Ik heb hem wel een paar keer gezien. Maar verder weet ik niets van hem", vertelde Hans Heres de journalist van het 'Dagblad van het Noorden'. En inderdaad, als het aan Heres en de NCPN ligt blijft dat ook zo. De communisten in Oost-Groningen hebben wel andere zaken te doen dan zich door anticommunisten te laten provoceren.

De NCPN in Reiderland zet zich met alle kracht in voor de bevolking, daar zullen we ons niet van laten afhouden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019