De 'Working Class' heeft gesproken. De Maat Is Vol! zegt 62 procent


Meer dan 10.000 demonstrerende politiemensen sluiten wekenlange belegering van BIZA voorlopig af (Foto Manifest).  


Minister De Geus  

Kabinet en een ruime meerderheid van de Tweede Kamer snappen er helemaal niets van. Eerst denken zij te weten hoe het volk gaat beslissen en net na de uitslag denken zij te weten waarom het volk 'nee' heeft gestemd. Na de enorme dreun in het gezicht van de zgn. 'volksvertegenwoordigers' gaan ze gewoon weer op de oude voet verder. Volgens de regeringsleiders heeft het volk tegengestemd omdat:

Ze snappen er werkelijk helemaal niets van. Of ze snappen het wel maar het hoge woord mag er niet uitkomen. Zij gaan ervan uit dat als Nederland minder gaat betalen aan Europa het dan voor het volk oké is. Of als het tempo van de veranderingen binnen Europa omlaag gaat, het volk dan wel akkoord is. Het is echt complete onzin.

De belangrijkste reden voor het volk om tegen te stemmen is dat Brussel meer en meer een instrument is geworden om het kapitaal te dienen. De winsten van de bedrijven moeten omhoog. Dus arbeidskosten naar beneden. Hoe dan??

Door salarissen te verlagen of te bevriezen. Door prepensioen, VUT, doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, WAO af te breken. Of door het verlagen of uithollen van beschermende wetgeving zoals de arbeidstijdenwet, arbeidsomstandighedenwet of de wet op de ondernemingsraden. Allemaal pogingen om de boel af te breken, onze standaarden te verlagen en gelijk te schakelen met de standaarden zoals deze bestaan in het voormalige Oostblok.

Het kabinet noemt dit "ombouwen of herstructureren". Het is gewoon ordinair SLOOPWERK. En het einde is nog niet in zicht. Dit is allemaal afgesproken en geregeld in het Akkoord van Lissabon. Het volk is het meer dan zat. Vandaar het massale 'nee'.

Ook de vakbeweging mag zich nu wel achter de oren gaan krabben en haar koers verleggen. Blind achter dit kabinet aanlopen of braaf de Agenda van Lissabon uitvoeren en een beetje onderhandelen over het tempo van de afbraak is 'gekkenwerk'.

Er ligt nu een belangrijke taak voor iedereen die 'nee' gestemd heeft. Zorg dat er brede discussies gaan plaatsvinden binnen de vakbonden. Zorg dat je er bij bent. En nog belangrijker: ga goed voorbereid deze bijeenkomsten in. Organiseer jezelf als een collectief. Ook het kabinet heeft inmiddels besloten om het land in te gaan. Wij moeten zorgen dat wij als 'Working Class' daarbij aanwezig zijn.

Zodra er meer hierover bekend is, zullen wij aan de slag gaan om onze argumenten sterk naar voren te brengen. Tot die tijd moeten wij nog meer mensen aan onze kant krijgen. Zowel binnen de vakbonden als daarbuiten. Wij hebben het gelijk aan onze zijde. Nu moeten wij nog het gelijk krijgen. De komende dagen, weken zijn er verschillende vakbondsacties bij o.a. gemeenten, Pro Rail etc. Daar zullen wij ook actief aanwezig moeten zijn.

Met strijdbare groet,

Het Actiecomité 'De Maat Is Vol!', 6 juni 2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019