Marxistische Universiteit van 19 tot 24 augustus

Ontmoet Karl Marx deze zomer


 

Maria McGavigan

Stel je voor dat de presentator van het tv-journaal een onderwerp als de werkloosheid behandelt. En in plaats van een beroep te doen op de gebruikelijke financiële analist, beslist hij Karl Marx enkele vragen te stellen maar merkt te laat dat die reeds overleden is. Gelukkig liet Marx ons lessen na die nog steeds actueel zijn. Kom die ontdekken op de Marxistische Universiteit.

Informatie

De flexibiliteit volgens Marx

Alles wat Marx schreef over de economie, of bijna alles, is vandaag nog geldig en kan ons helpen andere antwoorden te geven dan die ons door de beursspecialisten geleverd worden. De Marxistische Universiteit stelt een inleidende cursus voor, bestemd voor diegenen die nog nooit de marxistische economie bestudeerden. Een kans om te debatteren over prijzen, lonen, flexibiliteit, de 8-uren werkdag, stress op het werk, de concurrentie, de crisis en zoveel onderwerpen meer.

Inleiding tot de marxistische economie (19-24 augustus),

door Hubert Hedebouw. Als je vragen hebt over de economie, stuur hem een mail: hubert_hedebouw@hotmail.com

De Modern Times van Charly Marx

Met Frank Beekman kun je het belangrijkste werk van Marx, Het Kapitaal, aanpakken. Maar opgelet, om die cursus te volgen is het onontbeerlijk dat je reeds de cursus 'Inleiding tot de marxistische economie' volgde en dat je bereid bent het geheel van de cursus te volgen. Andy Merrifield, professor aan de Clark University, Verenigde Staten, zegt over Het Kapitaal: "Marx legt op een schitterende manier de interne dynamiek bloot van het kapitalistische werkproces. Hij doet daarbij de apologetische rookwolken van de burgerij in het niets verdwijnen en verbrijzelt hun misvormende spiegels. Hij doet ons het lot meebeleven van diegenen die slechts kunnen overleven als ze werk vinden en die alleen werk kunnen vinden als hun arbeid het kapitaal van een ander ten goede komt. Snel geven we er ons rekenschap van dat het hier niet gaat over een melodrama a la Dickens; het is ook een verhaal van de Modern Times en van wat het betekent vandaag de dag als mens te leven."

Het Kapitaal lezen (19-24 augustus),

door Frank Beekman: frank.beekman@marx.be

Lenin en de massavernietigingswapens

Stel je even voor dat tijdens een debat in de Verenigde Naties over de vermeende massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, het Lenin was geweest die namens al de landen van de voormalige Sovjet-Unie gesproken zou hebben. Ik leer je niets nieuws als ik vertel dat Lenin in 1924 overleed en dat de Sovjet-Unie in 1991 ter ziele ging. Gelukkig liet ook hij ons geschriften na. Bijna 90 jaar geleden, temidden van de Eerste Wereldoorlog, beschreef hij de mechanismen die oorlogen onder het kapitalisme onvermijdelijk maken. Pol De Vos zal die analyse gebruiken om jullie de geheimen van de mondialisering te ontsluieren.

Mondialisering en oorlog: slachtoffers en beulen (19-22 augustus),

door Pol De Vos: pdevos@marx.be

John Reed (118 jaar) vertelt ons het verhaal van de Russische revolutie

Beeld je in dat John Reed, de Amerikaanse journalist die de Russische revolutie 'versloeg' (en held van de film Reds), niet gestorven was aan tyfus in 1920 in Moskou en op 118-jarige leeftijd eregenodigde zou zijn op het 1 mei-feest van de PVDA. Wat zou hij ons verteld hebben over de realiteit van die revolutie? Gelukkig kon hij voor hij stierf het boek 'Tien dagen die de wereld deden wankelen' nog schrijven. Het is een opwindend boek dat honderdduizenden lezers inspireerde. Twintig jaar later publiceerde de Communistische Partij van de USSR zelf een werk dat tot doel had de jonge Sovjets te leren hoe hun ouders het regime van de Tsaar bedwongen en hun via dat verhaal de basisstellingen van het marxisme bij te brengen. Vandaag blijft De geschiedenis van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie ongeëvenaard om in een minimum aan tijd een maximum te leren. Voor gehaaste toekomstige revolutionairen doet Lucien Materne uit de doeken welke de belangrijkste problemen waren waarmee de Russische revolutionairen geconfronteerd werden en hoe ze die oplosten. Opvallende gelijkenissen met de hedendaagse toestand zijn niet uit te sluiten.

De Russische revolutie: een lichtend voorbeeld? (19-24 augustus),

door Lucien Materne: lucien.materne@skynet.be

Che Guevara op de tribune van de VN

Beeld je even Che Guevara in, die terugkeert naar de tribune van de Verenigde Naties om er een aanklacht in te dienen over de miljoenen doden die de laatste jaren te betreuren vielen in het Oosten van Congo, een streek die hij veertig jaar geleden bezocht. De Marxistische Universiteit stelt je voor om, als vervolg op de cursus mondialisering, in detail het voorbeeld van Congo te analyseren. Danny Claes neemt de werken van Ludo Martens, een springlevend marxistisch auteur, als basis.

Mondialisering en oorlog: Congo als voorbeeld (23-24 augustus),

door Danny Claes: danny.claes@intal.be

En er is nog meer

De Marxistische Universiteit richt zich ook tot leerkrachten, met een conferentie onder leiding van Nico Hirtt en Annemie Mels. En tot vakbondsactivisten, met een cursus van Jef Bruynseels over het "gauchisme" en zijn gevaren. Peter Mertens zal de geschriften van Toni Negri ontleden. Harpal Brar en Mohammed Hassan zullen, in het Engels, een geopolitieke analyse maken van de huidige wereld.

Leven we op een vulkaan?

Wanneer? Van 19 augustus om 16 uur tot 24 augustus om 18 uur.
Waar? Internaat KTA, Ruggeveldlaan 471, 2100 Deurne
Prijs? 125 euro voor 5 dagen of 25 euro per dag, cursussen en volledig pension inbegrepen. (95 euro, of 19 euro per dag voor wie inschrijft en betaalt voor 4 juli)

Lessen

Niveau I

  1. Inleiding tot de marxistische economie (19-24/8)
  2. De Russische revolutie: een lichtend voorbeeld? (19-24/8)
  3. Mondialisering en oorlog 1. Slachtoffers en beulen (19-22/8)
  4. Mondialisering en oorlog 2. Congo als voorbeeld (23 et 24/8)
  5. Geeft de school iedereen gelijke kansen? (22 et 23/8)

Niveau II

  1. Het Kapitaal lezen (19-24/8)
  2. Uiterst links tegen het communisme? (19-24/8)
  3. Toni Negri, de nieuwe Marx (22-24/8)
  4. The World Today (19-21/8); in het Engels

Behalve indien anders vermeld, verlopen de lessen in het Nederlands en het Frans. OPGELET! Lessen waarvoor op 4 juli niet minstens zes personen zijn ingeschreven, worden geschrapt.
We overwegen een kinderopvang te organiseren. Prijs: 10 euro per dag. Uiterste datum voor inschrijvingen: 4/07/05.
Inschrijvingen (worden afgesloten op 1 augustus) en inlichtingen:
http://www.marx.be of imast@marx.be. Tel: 32 (0)2 504 01 44
Aanmelden kan ook via NCPN-kantoor ncpn@ncpn.nl Tel: 020 6825019.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019