Oproep versterking verzendploeg Manifest

Zoals je weet wordt onze krant elke veertien dagen in Amsterdam verzendklaar gemaakt door een vaste en stabiele verzendploeg, die daarmee een onmisbare schakel vormt in het verschijnen van Manifest. Naast schrijvers, dichters, fotografe, tekenaar, redactie, vertalers, correctie, opmaak en drukken zijn het adresseren, vouwen, banderolleren en ter post bezorgen de laatste handelingen in eigen huis voordat Manifest op vrijdag bij u in de bus valt. Door ziekte of verhuizing van kameraden is het soms nodig om deze trouwe en constante verzendploeg aan te vullen. Zo ook nu. Namens deze ploeg doen we hierbij een oproep voor versterking en vragen we enkele lezers die bereid en in staat zijn om op donderdag, eens per veertien dagen, van plm. 11 tot 14 uur op de Haarlemmerweg 179 de handen uit de mouwen te komen steken.
Aanmelden bij administratie en verzending Manifest: 020-6825019.
Namens Partij en Krant: Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019