Hervormingen Verenigde Naties nodig om unilateralisme te vermijden

Redactie buitenland

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 115 landen van de Beweging van Niet Gebonden Landen hebben de Verenigde Naties opgeroepen haast te maken met de hervormingsplannen, om de rol van deze internationale organisatie te versterken en unilateralisme af te wijzen.

"De ministers hebben uiting gegeven aan hun afwijzing van unilateralisme, dat kan leiden tot uitholling en schending van het internationale recht, tot het gebruik van geweld of daarmee dreigen en het uitoefenen van druk en dwang, inclusief het opleggen van unilaterale sancties door bepaalde landen", aldus een gezamenlijke verklaring van de Niet Gebonden Landen.

Deze verklaring werd openbaar gemaakt na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Niet Gebonden Landen, die plaatsvond in de marges van de bijeenkomsten van de G-77 groep van ontwikkelde landen en China, die werden gehouden in Doha, de hoofdstad van Qatar (een van de golfstaten of oliestaten, noot van de red.).

"De ministers herhaalden hun steun voor het multilateralisme en het belang van het bevorderen en versterken van het multilaterale proces", vervolgde de verklaring. "Zij benadrukten dat alle hervormingen binnen de organisatie van de Verenigde Naties, inclusief institutionele hervormingen, het democratisch proces zouden moeten vergroten en de effectiviteit, efficiency, transparantie en verantwoordelijkheid bevorderen."

De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken, Syed Hamid Albar, die voorzitter was tijdens de bijeenkomst, vertelde dat ze ook gediscussieerd hebben over de strijd tegen terrorisme en de oorzaken daarvan en getracht hebben een bevredigende definitie van terrorisme te formuleren.

Bron: http://www.hindustantimes.com/news/181_1398044,00050004.htm

Agence France Presse, 14 juni 2005, vertaling J.Bernaven

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019