Van de redactie

Dit is de laatste Manifest voor de zomervakantie. We slaan twee keer over en komen op 11 augustus weer uit met krant 14.

De klinkende overwinning van de 'nee'-stemmers zou ondernemers, regering, GroenLinks, PvdA en vakbewegingstop veel stof tot nadenken moeten geven, maar daar is vooral in politieke kringen nog weinig van te merken. Men gaat door of er niets is gebeurd en trachtte een rookgordijn te veroorzaken door alle aandacht te richten op de Europese begroting. Maar de aanvallen op loon, WAO, Werkloosheidswet, ontslagrecht en binnenkort waarschijnlijk ook stakingsrecht gaan onverminderd door. Premiestijgingen, afbraak van voorzieningen en werkgelegenheid bepalen de werkelijkheid. Dat is waar de bevolking naar kijkt. De kletspraatjes over noodzakelijk inleveren van rechten, inkomen en uitkeringen worden doorzien als pure rechtse propaganda!

Het staat vast dat we weer een stormachtige herfst zullen krijgen, meer nog dan vorig jaar! Tegen de brutale aanvallen van regering en bazen komt steeds meer en openlijker verzet. Voor dit kabinet is geen draagvlak meer. De meerderheid van de Nederlanders (60 procent) wil snel nieuwe verkiezingen. Zij is uitgekeken op het kabinet en premier Balkenende. Driekwart wil Balkenende niet terugzien in een volgende regering. Het verzet tegen deze neoliberale, onnodige, afbraakmaatregelen groeit met de dag. Huisartsen, gemeenteambtenaren, politieagenten, spoorwegpersoneel komen op voor hun belangen. Tegelijkertijd gaan steeds meer mensen inzien dat het kapitalisme geen stabiele samenleving kan bieden. Veel illusies spatten uit elkaar. De harde werkelijkheid noopt tot herorintatie en hergroepering.

Dat vindt al plaats, zoals we het afgelopen jaar op het Museumplein zagen en kortgeleden merkten toen een grote meerderheid haar ongenoegen tegen Balkenende 2 uitte door 'nee' te zeggen tegen de neoliberale grondwet. Steeds meer wordt ook de link gelegd tussen de afbraak van de verzorgingsstaat in eigen land en de neoliberale Europese plannen. De komende herfst zullen de Lissabon-agenda en de Bolkestein-richtlijn vaak in het nieuws zijn. De eerste aarzelende geluiden uit de FNV dat men af wil van deze plannen bereiken ons al. We zullen ook de pogingen van Wouter Bos en zijn PvdA om ons te laten instemmen met het zogenaamde 'Scandinavische model' bekritiseren. Natuurlijk elk uitstel van weer een aanslag is er een! Elk onsje minder afbraak telt, maar zonder maatschappijkritische analyses komt van afstel zeker geen uitstel. We moeten naar een andere samenleving, een socialistische!

Een aantal langere stukken die voor plaatsing in Manifest daardoor niet in aanmerking komen, kunnen de lezers die over een internetaansluiting beschikken vinden onder de rubriek 'achtergronden'. We zullen binnenkort aangeven welke artikelen daarin zijn ondergebracht. Ze zijn ook te bestellen op het kantoor van de NCPN, voor onze leden en lezers zonder internet. Het verslag van het officiële bezoek aan Cuba is gereed en komt binnenkort beschikbaar. Het vervolg van het artikel van Willy Gerns pakken we na de zomervakantie weer op.

Tot na de zomer, dan zal Manifest er weer zijn om de strijd te begeleiden met achtergrondsinformatie en analyses waar je echt wat aan hebt. De Manifest-redactie wenst alle lezers en medewerkers een prettige zomervakantie toe.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019