Boze agenten fluiten Remkes uit


Meer dan 10.000 demonstrerende politiemensen sluiten wekenlange belegering van BIZA voorlopig af (Foto Manifest).

 


 

Wil van der Klift

Meer dan 10.000 gemotiveerde en boze politieagenten hebben hun werkgever, minister Remkes van Binnenlandse Zaken, donderdag voor het ministerie in Den Haag massaal uitgefloten. Diezelfde dag eindigde de twaalfdaagse estafetteactie voor de deur van het ministerie. De protesten zijn gericht tegen de dreigende verslechtering in hun arbeidsomstandigheden.

Eerder op de dag vond een demonstratie plaats op het Malieveld. Daarna trok een indrukwekkende stoet werknemers bij de politie, gehuld in gele hesjes en begeleid door luid geloei van sirenes en gesnerp van fluitjes, van het Malieveld naar het ministerie. Een oorverdovend fluitconcert volgde, toen de minister het kleine podium had betreden. Er moet wel wat aan de hand zijn als deze gezagsgetrouwe mensen zo massaal en zo duidelijk opkomen voor hun belangen als werknemer.

Tijdens de demonstratie sprak ik een politieambtenaar die een rode vlag met sikkel en hamer en ster droeg. Het was een provocatie zei hij, maar wel één met betekenis. Woedend was hij vanwege de behandeling door de minister. En inderdaad daar hoort die vlag bij.

Die woede was overal merkbaar, ook al was de demonstratie zeer ordelijk. Tijdens zijn toespraak werd Remkes herhaaldelijk door gefluit en boegeroep onderbroken. De minister, net als de VNG doet bij de gemeenteambtenaren, trekt de cijfers die de vakbonden gebruiken in twijfel. Zijn woorden wekten alleen nog meer woede op. Volgens de vakbonden leiden de maatregelen van Remkes tot een netto inkomensverlies van tussen de 130 en 220 euro per maand!

Remkes kwam met het voorstel om de diverse cijfers voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij om vervolgens op basis van de 'juiste cijfers en feiten' te kunnen onderhandelen. Voorzitter H. van Duijn van de Nederlandse Politiebond wees erop dat Remkes andere uitgangspunten hanteert dan de bonden. "Het gaat niet om de cijfers, maar om de uitgangspunten", benadrukte hij. In de nieuwe brief staat volgens hem niets nieuws.

De komende twee maanden zullen de bonden volgens hem verder praten met Remkes, maar niet onderhandelen. Als de gesprekken niets opleveren, gaat in september 'de stekker eruit', herhaalde Van Duijn. Dat betekent dat de politie dan massaal het werk zal neerleggen en alleen nog noodhulp zal verlenen. FNV-voorzitter A. Jongerius had op het Malieveld gezegd dat politiemensen maatschappelijke steun verdienen: "Remkes moet over de brug komen".

Aan de 'Blauwe Belegering' van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben sinds 12 juni ongeveer 16.000 agenten, onder wie de 10.000 van gisteren, in hun vrije tijd deelgenomen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019