Ingezonden, Oprichting Spijkenisse comité "Stop Dekker"

Minister Dekker van VROM wil een nieuw huurbeleid invoeren. Zij wil onder andere een forse verhoging van de maximale huur voor 20 procent van de huurwoningen, wat kan leiden tot verdubbeling van de huur of zelfs meer. Voor nieuwe huurders en huurders die tussentijds verhuizen gaan deze huren al in op 1 juli 2006. Meer dan een half miljoen huurwoningen verliezen in een overgangsperiode van vier jaar de huidige huurprijsbescherming. Wie deze markthuur niet kan opbrengen moet volgens de minister maar omzien naar een andere goedkopere woning. Als reactie op deze plannen en in navolging van verschillende soortgelijke initiatieven in andere plaatsen in Nederland is er woensdag 15 juni in Spijkenisse een comité opgericht tegen dit huurbeleid van minister Dekker.

Huurders worden vogelvrij verklaard!

Huurwoningen hebben nu een maximale huurprijs. Dit maximum beschermt huurders tegen de prijsopdrijvende marktwerking als gevolg van het tekort op de woningmarkt. De minister wil dat huurwoningen met een hoge verkoopwaarde per 1 juli 2006 veel verder verhoogd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor een woning met een in 1999 vastgestelde WOZ-waarde van f 165.000.- kan de huur oplopen tot 750 euro per maand. Vanaf 2008 zouden deze woningen, het gaat hier om ruim 20 procent van de betaalbare huurwoningen, zelfs helemaal aan de markt overgelaten kunnen worden. Voor Spijkenisse betreft dat concreet ruim 9000 woningen (uitgaande van een schatting zoals die in 2003 zou gelden) met een WOZ-waarde van 115.000 euro of hoger. Ontvangers van huursubsidie worden dit jaar al gekort met 12 euro per maand en dat loopt dit jaar op tot 14,28 euro. De bezuiniging zal uiteindelijk oplopen tot 18 euro per maand in 2008. Deze maatregel treft 1 miljoen subsidieontvangers. Vooral veel ouderen (40 procent van de ouderen) en 70 procent van de mensen die op het sociaal minimum zitten hebben huursubsidie. Minister Dekker heeft een politiek spelletje gespeeld dat de indruk heeft gewekt dat het Plan Dekker van de baan was of in ieder geval fors afgezwakt.

Dit is echter niet waar!

Het enige verschil met het oorspronkelijke plan is dat woningen waarvan de hoogte van de huur geheel vrij zou worden toch een maximale huurhoogte krijgen. Deze maximale huur is echter zo hoog dat de afzwakking waarschijnlijk geen enkel verschil maakt. Alle andere onderdelen van het plan Dekker gaan gewoon door! In ieder geval hebben de landelijke regeringspartijen CDA, VVD en D'66 al hun akkoord gegeven aan minister Dekker om met haar beleid door te gaan.

Hiertegen moeten we in verzet komen!

Liberalisatie laat minister Dekker wel afhangen van bouwafspraken. Afspraken, die het woningtekort overigens niet oplossen, waardoor een huurexplosie bij liberalisatie onvermijdelijk wordt. Grote groepen huurders met verschillende gezins- en inkomenssituaties worden door al deze plannen in ernstige moeilijkheden gebracht!

Wij als Spijkenisse comité "Stop Dekker", vinden dit onacceptabel en zullen huurders, huurdersorganisaties, diverse maatschappelijke groeperingen en politieke partijen over deze plannen informeren en activiteiten organiseren tegen dit liberale huurbeleid! Huurdersvereniging Leeuw van Putten heeft zich, net als de lokale afdelingen van de PvdA, Groen Links en SP achter dit actiecomité geschaard en zal samenwerken om de doelen van het actiecomité te bereiken!

Nee tegen liberalisatie, Nee tegen huurverhogingen, Ja tegen sociale woningbouw, Ja tegen reparatie van de huursubsidie!

Het Spijkenisse Comité 'Stop Dekker' bestaat uit: De Initiatiefnemers (Wim van Kooten, Fred Vogelaar, Tjidde op't Ende en Do op 't Ende), de Huurdersvereniging Leeuw van Putten en de lokale afdelingen van PvdA, Groen Links en SP.

Spijkenisse Comité Stop Dekker:
A.Christiestraat 99,
3207MJ Spijkenisse,
Tel:0181 649 662.
E-mail:do.robijn@tiscali.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019