Zwemmen bij Scheveningen dreigt in 2011 verboden te worden

Voor schoon zeewater heeft liberaal Nederland geen geld over

Redactie

Omdat de Europese normen scherper worden, voldoet het Nederlandse zeewater straks helemaal niet meer aan noodzakelijke kwaliteitseisen. Honderdduizend Nederlanders, waaronder zeer veel kinderen, worden jaarlijks ziek na zwemmen of surfen in vervuilde meren, sloten of de zee. Maar dit aantal kan makkelijk vijf of zes keer hoger zijn, omdat veel mensen met klachten niet aan het zwemwater denken als oorzaak. Huiduitslag, een maagdarminfectie, prikkende ogen, een oorontsteking, irritatie aan de luchtwegen, kunnen duiden op een besmetting met een bacterie tijdens het zwemmen.

Alleen als de gemeente Den Haag de lozing van ongezuiverd rioolwater op zee voorkomt, kan de vervuiling door ontlasting voldoende worden teruggebracht, zo stelt zwemwaterdeskundige Ouwehand van de ANWB. Aanpassing van het Haagse rioolstelsel kost slechts enige tientallen miljoenen euro. Maar dat heeft het afknijpkabinet niet over voor z'n bevolking. Zelfs niet nu blijkt dat steeds meer mensen aangewezen zijn op vakanties in eigen land. In hetzelfde Den Haag krijgen leerkrachten in het openbaar onderwijs de zak. Twee kenmerken van een verloederende samenleving.

Zwemwater regelmatig vervuild

Uit onderzoek van de ANWB en de Haagsche Courant bleek vorige zomer al dat het zwemwater regelmatig veel te vuil is (Manifest schreef er vorig jaar al over). Als er veel regen valt, kunnen de riolen het werk niet aan en wordt het vuile water ongezuiverd in zee geloosd. Zo bleek het water op 9 juli 2004 bij Scheveningen tot vijftien keer vuiler dan toegestaan. Dat leidde tot een advies om niet te zwemmen na zware regenval.

In totaal werd vorig jaar elf keer vuil rioolwater bij Scheveningen in zee geloosd. Volgens Ouwehand van de ANWB is een zwemverbod bij Scheveningen in 2011 onafwendbaar als de gemeente niets doet. "Je zult de riooloverstorten moeten saneren. De nieuwe normen zijn zo scherp dat Scheveningen anders zeker wordt gesloten."

De gemeente Den Haag kiest een goedkopere en minder zekere weg. Zij steekt 800.000 euro in een plan om regenwater van grote gebouwen via buizen direct naar de grachten te loodsen. De hoop is dat hierdoor minder vaak vuil in zee hoeft te worden geloosd. Er wordt niet gestreefd naar schoon zwemwater, er wordt gekeken hoe het allemaal op een koopje kan.

Niet alleen Haagse aangelegenheid

Volgens de Unie van Waterschappen haalt vijftien tot twintig procent van het zwemwater in Nederland de nieuwe normen niet. De adviesdienst Riza van Rijkswaterstaat sprak eerder zelfs van dertig procent. Deskundigen verwachten dat de nieuwe Europese eisen voor zwem-, oppervlakte- en grondwater even grote problemen gaan veroorzaken voor de huidige regering en de lokale bestuurders als de luchtvervuiling dat nu al doet. Zal ook hier worden geprobeerd om dan de Europese normen maar te verlagen onder het mom van vermindering van Europese bemoeizucht? Zeer waarschijnlijk wel. Het antwoord van de bevolking is inmiddels ook duidelijk: Deze neoliberale regering moet weg! Dat is het juiste antwoord en het enige dat daadwerkelijk werkt.

Het moet gaan om de mensen, niet de winst! Elk jaar spelen duizenden kinderen in het vervuilde zeewater. De Nederlandse machthebbers halen er hun schouders over op. Deze brutale arrogantie moet worden bestraft.

Mensen kunnen sinds kort met klachten en vragen terecht bij een meldpunt op internet (website http://www.meldpuntzwemwater.nl). Op dit meldpunt kan iedereen 'verdacht' zwemwater melden. De drie clubs achter de website, de ANWB, Reinwater en Stichting De Noordzee, ondernemen direct actie door de kwestie aanhangig te maken bij de politiek. Zal dat echt helpen?

Bron: Haagsche Courant.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019