Finaciele campagne voor NCPN en Manifest 2005

Forse sprong door vacantiegeldetappe: 2788,50 euro erbij

Het totaal voor 2005 groeit naar 10.374,50 euro!

Alle gevers gefeliciteerd met het doorbreken van de tienduizend eurogrens. Zo komt het overtreffen van het resultaat van 2004 binnen bereik! En dat is een prima signaal. Hiermee wordt eens temeer duidelijk: de communistische pers kan in kapitalistische verhoudingen alleen bestaan dankzij de keiharde financiële solidariteit van haar lezers. Tegengas geven aan het asociale beleid van regering en ondernemers, argumenten aandragen, ervaringen uitwisselen, discussie en strijd bevorderen, de rol van de communistische pers blijft onmisbaar!

Elk jaar weer blijkt dat het streven naar een 'laagdrempelige' abonnementsprijs betekent dat er veel geld bij moet, er veel extra kranten gedrukt moeten worden voor het werven van nieuwe lezers en het laten verschijnen van MANIFEST in buurten en bedrijven onder strijdbare lagen van de bevolking. Dat zijn investeringen die de communistische beweging welbewust en van harte doet. Bovendien komt er dit jaar de voorgenomen technische vernieuwing bij. Steeds weer moet een beroep gedaan worden op de offervaardigheid. En opnieuw komen financiële bijdragen voor partij en krant:

Verantwoording tot 5 augustus:

F.A.te Z.15,-;S.B.te D.17,-;T.B.te D.10,-;R.B.te sG.15,-;J.B.te D.50,-;F.B.te U.25,-;N.B.te V.10,-;J.B.te G.50,-;H.B.te R.20,-;W.B.te L.5,-;J.B.te B.10,-; C.B.te A.20,-;T.B.te Z.25,-;J.C.te E.30,-;C.D.te U.100,-;P.D.te Z.25,-;T.E.te W.10,-;J.E.te R.20,-;J.E.te B.19,-;F.E.te G.25,-;J.F.te H.10;B.F.te G.25,-; W.F.te L.23,-;E.G.te V.15,-;C.G.te B.5,-;G.B.H.te U.20,-;W.G.te A.15,-; W.G.te H.100,-J.G.te P.10,-;A.G.te U. 50,-;O.G.te G.25,-;H.G.te G.5,-; C.G.te T.25,-;G.H.te D.10,-;B.H.te T.25,-;F.H.te A.10,-;N.H.te Z.100,-;H.J.teG.35,-; H.K.te W.10,-;J.K.te H.10,-;R.K.te V.10,-;B.K.te D.25,-;K.L.te G.10,-;G.L.te A.100,-;J.L.te G.50,-;M.M.te H.25,-;N.M.te B.25,-;R.M.te H.5,-;S.M.te A.20,-; M.M.te V.10,-;R.M.te E.50,-;W.M.te D.50,-;R.M.te H.15,-;P.O.te E.5,-;F.P.te R.100,-;J.P. te Z.12,50;E.P.te A.50,-;J.P.te L.50,-;M.P.te G.50,-;J.R.te H.5,-;J.R.te M.100,-;P.R.te G.20,-;A.R.te P.100,-;R.S.te A.10,-;J.S.te G.10,-;A.S.te G.20,-;P.S.te W.10,-;L.S.te h.25,-;G.S.te M.70,-;N.S.te R.25,-; G.S.te A.10,-;K.S.te B.10,-;W.T.te V.20,-;J.T.te M.20,-;W,V.te Z.75,-;W.V te T.25,-;A.V.te T.218,-;W.V.te A.15,-;A.V.te A.10,-;J.V.te L.10,-;T.V.te A.4,-; D.V.te T.20,-;H.W.te R.15,-;B.W.te O.130,-;K.W.te H.5,-;N.W.te B.50,-;E.W.te A.50,-;R.Z.te A.15,-.

Voor de financiële commissie, Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019