De VS moeten weg uit Guantanamo, nu!

Nadine Gordimer en Salim Lamrani

Gedurende meer dan een eeuw hebben de VS door interventie, oorlog en het opleggen van imperialistische verdragen het recht geschonden van het Cubaanse volk op soevereiniteit van zijn land. In 1897, toen Cuba in de Tweede Oorlog om onafhankelijkheid van Spanje de overwinning in zicht had, dwong Theodore Roosefelt de VS president McKinley tot interventie.

In 1898 verklaarden de VS Spanje de oorlog om te verhinderen dat Cuba onafhankelijk werd. In 1901 werden maatregelen opgelegd om de controle over Cuba te bevestigen, onder andere dat de VS op elk moment militair mogen ingrijpen; ook de al even bizarre verklaring dat Cuba aan de buitenlandse mogendheid - de VS - dient te verkopen of in lening te geven: "de landerijen, nodig voor het delven van steenkool of het vestigen van marinebases op bepaalde locaties." Bizar omdat het er op uitdraaide - of er van meet af aan op gericht was - dat het land werd geannexeerd door een vreemde mogendheid.

Guantanamo was zo'n 'bepaalde locatie', een VS-marinebasis werd daar gebouwd met de gevolgen die wij allen kennen. De armoede van het voorheen gekoloniseerde land werd schaamteloos uitgebuit door de ondemocratische VS tegen de jaarlijkse fooi van 2000 dollar in goud vanuit de vooronderstelling dat het een moreel privilege is van een rijk land om alles te kopen, ook een deel van een ander land. Sinds 1959 heeft Cuba deze fooi geweigerd.

Tot welk gebruik deze roof van soeverein territorium geleid heeft, is de schande en de ontluistering van de VS en de hedendaagse wereld die geïntimideerd door de macht van de VS de gevangenis, die brutaalweg gevestigd werd in andermans land, veinsde niet te zien. De afschuwelijke inhumane condities van isolatie, ontberingen en martelingen in deze middeleeuwse gevangenis zijn veroordeeld door Amnesty International en door een groeiend aantal mensenrechtenorganisaties. Maar zij worden nog altijd gepraktiseerd door de VS, een buitenlandse macht die het recht niet heeft daar te zijn.

Er zijn veel ontluisteringen van de mensenrechten in onze wereld. Vaak door conflicten met complexe achtergrond, religieus, etnisch, stamgebonden. Het is onmetelijk zwaar daarvoor een rechtvaardige oplossing te vinden. Maar Guantanamo is daarvan uitgezonderd. De juiste oplossing is simpel, in deze wereld van grensoverschrijdende verantwoordelijkheid zal elke staat, elke gemeenschap, elk individu die de waarheid erkent dat echte menselijkheid tussen naties en volkeren alleen kan bestaan in gerechtigheid, moeten eisen dat de VS onvoorwaardelijk Guantanamo verlaten - nu!

Manifest getekend door Noam Chomski, Rigoberta Manchú, Adolfo Pérez Esquivel, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019