Inwoners Luxemburg keuren Europese grondwet nipt goed


Bijeenkomst van CP Luxemburg tegen grondwet. Van links naar rechts Wil van der Klift (NCPN), Roger Tirlicien (PCF), vz. Communistische Fractie in de Regionale Raad van Lotharingen en Ali Ruckert (KPL) voorzitter.(Foto: Rainer Rupp)  


Juncker  

Redactie buitenland

Een kleine meerderheid van de inwoners van Luxemburg - het rijkste Europese land - heeft zich uitgesproken ten gunste van de Europese grondwet. Voor de grondwet stemde 56,52 procent van de Luxemburgers, 43,48 procent wees de constitutie af. Maandenlang leek de regering het referendum op haar sloffen te kunnen halen. Afgelopen najaar zat het ja-kamp nog op 76 procent.

Nadat de uitslag bekend was geworden, stelde president Juncker in een tv-interview onmiddellijk dat de grondwet "niet dood" was, ondanks de afwijzing ervan in Nederland en Frankrijk. Voorzitter Barroso van de Europese Commisie liet in een verklaring weten ook "zeer tevreden" te zijn over het resultaat in Luxemburg. Volgens hem is de uitslag een "belangrijk signaal" omdat dit betekent dat "een meerderheid van de Europese landen het grondwettelijk verdrag beschouwt als een document dat tegemoetkomt aan haar verwachtingen over een democratischer, transparanter, efficiënter en sterker Europa op het wereldtoneel."

Deze opmerkingen passen in het beleid om de verkiezingen in Nederland en Frankrijk af te wachten om daarna alsnog de grondwet te kunnen tekenen. Voor de Luxemburgse progressieven betekent de uitslag echter een steun in de rug voor de voortzetting van de discussie in dat land. De bevolking met het beste sociale stelsel van Europa voelt er uiteraard niets voor om mee te doen met de Europese politiek van afbraak van de sociale verworvenheden, zoals die in veel omringende landen ten uitvoer wordt gebracht. De CP van Luxemburg stond aan de wieg van veel sociale verworvenheden en maakt zich op om die tegen alle aanvallen te verdedigen, met steun van een groeiend deel van de bevolking, zoals nu blijkt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019