Ontslagrecht wordt volgende gevecht


De Geus  


De kletspraatjes van De Geus over de noodzaak van verdergaande 'hervormingen' (=bezuinigingen) kunnen alleen worden gestopt door acties.  


 


 

Wil van der Klift

Er dient zich een nieuw sociaal conflict aan. De werkgevers hebben al een voorschot genomen op de afbraak van de ontslagregels. Nederland staat aan de vooravond van een nieuw geweldig sociaal conflict. Het gaat om het ontslagrecht, of beter gezegd de afbraak van de ontslagbescherming. De Franse regering - weinig geschrokken van het 'non' tegen de grondwet - versterkt haar neoliberale politiek. Balkenende staat klaar om dat in Nederland te doen. Alleen angst voor stemmenverlies en massaal verzet kunnen hem stoppen.

Werkgevers hebben meteen een voorschot genomen op het afschaffen van een belangrijk deel van de ontslagbescherming. Hoe flexibeler de economie, hoe beter, redeneren zij. Werkgeversorganisatie VNO-NCW was duidelijk: "Van alle industriële landen kent Nederland de hoogste arbeidsbescherming van zittende werknemers. Die sociale bescherming is verlammend, een molensteen om de nek van de economie." Als het makkelijker wordt om mensen te ontslaan, nemen bedrijven ook eerder mensen in dienst, is hun verhaal. Zij kijken naar Groot-Brittannië en de VS, waar het betrekkelijk eenvoudig is om werknemers op straat te smijten. Door gebrek aan goede uitkeringen moeten mensen wel op zoek naar een andere baan, is hun redenering. De complete afbraak van de verzorgingsstaat en de solidariteit is in de ogen van dit soort lieden nog maar net begonnen. De vakbonden vinden terecht dat werkgevers nu al mogelijkheden genoeg hebben om personeel te ontslaan. Dat kan via een ontslagvergunning van het CWI (arbeidsbureau) of via de rechter.

Deense model

Een tussenoplossing zou volgens de werkgevers, maar ook volgens Wouter Bos, het 'Deense model' zijn. Daar is ontslag makkelijk, is de WW-uitkering kort maar hoog, en verplicht de overheid om- en bijscholing. Neoliberalen en rechtse sociaal-democraten kijken likkebaardend naar dat systeem. Daar loopt iedereen een stapje harder en dat is goed voor de economie, de bedrijven en de werknemer, vinden zij. De Deense arbeider heeft daarover andere ideeën, maar daarover een volgende keer. De afbraak van werknemersrechten gaat, zolang de werknemers dat toelaten, gewoon door. De opstelling van de vakbeweging moet zijn: blijf met je poten van de ontslagregels af.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019