Van de redactie

Dit is de eerste Manifest na de zomervakantie. Een deel van de bevolking is nog met vakantie. Er is sprake van een politieke schijnrust in ons land. Maar daar komt spoedig een einde aan. Op 17 augustus - tijdens Sail 2005 - bijten de ambtenaren de spits af. Het ontslagrecht, de ziekteverzekering, de huisvestingsvraagstukken, de lege portemonnee, duurdere treinkaartjes en alsmaar hoger wordende benzineprijzen, voortgaande uitholling van democratische rechten en verdere aanvallen op het levenspeil en kwaliteit van het leven zullen zorgen voor groeiende onrust. Dat zal ook niet kunnen worden voorkomen door ter voorbereiding van de verkiezingen met een paar koekjes te strooien. Premiestijgingen, afbraak van voorzieningen en werkgelegenheid bepalen de werkelijkheid. Dat is waar de bevolking naar kijkt. De kletspraatjes over noodzakelijk inleveren van rechten, inkomen en uitkeringen worden steeds meer doorzien als pure rechtse propaganda!

Op 17 augustus is het ook 60 jaar geleden dat in Indonesië de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Dat wordt terecht gevierd. Met afschuw herinneren we ons echter dat het later dit jaar 40 jaar geleden is dat Soeharto, die zich nog altijd vrij kan bewegen in Indonesië, met steun van de CIA de macht greep en een paar miljoen communisten en sympathisanten werden vermoord. Een prille democratie werd om zeep geholpen. Met afschuw denken we ook terug aan de nodeloze bommen op Hiroshima en Nagasaki. De ware aard van het Amerikaanse imperialisme was toen al volledig zichtbaar.

We zeiden het al eerder: Steeds meer wordt ook de link gelegd tussen de afbraak van de verzorgingsstaat in eigen land en de neoliberale Europese plannen. De komende herfst zullen de Lissabon-agenda en de Bolkestein-richtlijn vaak in het nieuws zijn. We zullen de lezers verder op de hoogte houden van de zeer belangrijke nieuwe samenwerking tussen China en Rusland en de ontwikkelingen in Centraal-Azië volgen. Het verzet tegen de Amerikaanse hegemonie neemt daar aanzienlijk toe, evenals in Iran en steeds meer staten in Latijns-Amerika. Nieuwe progressieve bondgenootschappen ontstaan. In eigen land is het aftakelingsproces van Bush ook fors ingezet. De wereld is in beweging, maar een ding is al wel duidelijk, de machopolitiek van baasjes als Bush, Blair en Berlusconi stuit op steeds meer verzet.

Een aantal langere stukken die voor plaatsing in Manifest daardoor niet in aanmerking komen, kunnen de lezers die over een internetaansluiting beschikken vinden onder de rubriek 'achtergronden'. We zullen binnenkort aangeven welke artikelen daarin zijn ondergebracht. Ze zijn ook te bestellen op het kantoor van de NCPN, voor onze leden en lezers zonder internet. Er komt voorlopig geen vervolg van het artikel van Willy Gerns, vertaalproblemen nopen ons tot dit uitstel.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019