Overlijdensbericht Jan Siemons

Op woensdag 3 augustus 2005 bereikte ons het bericht dat onze partijgenoot Jan Siemons plotseling is overleden. Jan zou op 2 oktober 82 jaar zijn geworden.

Jan groeide op in een arbeidersgezin en heeft alle ellende en armoe van de dertiger jaren aan den lijve ondervonden. Tijdens de oorlogsjaren was zijn vader CPN-wethouder in Finsterwolde en lid van de Provinciale Staten van Groningen. Hij werd, net als veel andere CPN-leden uit Finsterwolde die in de concentratiekampen om het leven kwamen, vermoord door de Nazi-beulen.

Jan wist al op jonge leeftijd dat zijn plaats als arbeider behoorde tot de communistische beweging waar hij dan ook lid van werd. Hij heeft tal van functies binnen de CPN bekleed, in het afdelings- en districtsbestuur en was werkzaam voor de landelijke leiding.

Jarenlang was Jan lid van de gemeenteraad van Finsterwolde, waar de CPN en de Partijlozen de meerderheid hadden, die regelmatig botsten met de politiek van de rijksoverheid. Hij maakte mee dat de gemeenteraad door een rijksmaatregel werd ontbonden. Enige jaren later werd hij gekozen tot wethouder. Ook is Jan na zijn verhuizing naar Scheemda een aantal jaren lid van de gemeenteraad van Scheemda geweest.

Hij was ook op vele andere terreinen zeer actief voor zowel de arbeiders- als vredesbewegingen. Hij werd met veel andere partijgenoten vaak voor de rechtbank gedaagd omdat ze strijd leverden tegen het onrecht dat de arbeiders werd aangedaan.

Zo was hij in 1953 één van de 18 mensen uit Finsterwolde en Beerta die gevangenisstraffen opgelegd kregen, omdat ze protesteerden bij de gemeenteraadsvergadering van Beerta tegen de inhouding van de één-gulden-steunverlening per week. De toenmalige gemeenteraad van Beerta weigerde de zogeheten Joekes-gulden uit te keren aan de mensen die het broodnodig hadden.

Jan was met zijn vrouw jaarlijks op 8 mei aanwezig in het voormalige concentratiekamp Esterwegen om daar niet alleen de slachtoffers van de Nazi-terreur te herdenken, maar ook omdat op die datum in 1945 de Nazi-terreur was verslagen en tegelijkertijd om een waarschuwing af te geven dat het nog steeds nodig is om strijd te leveren tegen het fascistische gevaar.

Ook op andere vlakken was Jan actief, zowel in de Huurders Belangen Vereniging als op sportgebied. Hij was lange tijd grensrechter bij zijn voetbalclub BNC uit Finsterwolde.

Ondanks zijn verhuizing naar Scheemda was Jan vaak in Finsterwolde te zien bij evenementen. Wij verliezen in Jan een trouwe partijgenoot en wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie veel sterkte om dit verlies te verwerken. Jan bedankt voor alles wat je voor de partij hebt gedaan en nog graag had willen doen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019