Evo Morales: "Voor het eerst in de geschiedenis kunnen wij winnen"


Morales spreekt menigte toe.  


Eisen gesteld tijdens recente demonstraties:
Wij vragen aan het parlement
herziening van de aardgaswet
goedkeuring van de grondwetgevende assemblee
nationalisatie van de gaswinning
 

Redactie buitenland

Evo Morales, leider van de 'Beweging naar Socialisme' (MAS), deed een beroep op eenheid aan alle vakbonds- en inheemse leiders in zijn land om tijdens de aanstaande verkiezingen in december te tonen dat "wij voor het eerst in de geschiedenis kunnen winnen." In een interview met het lokale weekblad 'Pulso' over de strategie van zijn partij om het presidentiële paleis te bereiken, zei Morales dat er "binnen de boerenbeweging een sterk ontwikkeld bewustzijn is dat wij indianen onszelf zouden moeten regeren; het is echter, zoals we in 2002 zagen, belangrijk om bondgenootschappen met andere sociale krachten op het platteland en in de stad te hebben."

Deel van die krachten noemt hij kleine ondernemingen, coöperatieve verenigingen, verenigingen van landbouwproducenten en handwerkers, die samen ongeveer 80 procent van de banen in Bolivia bezetten en over 15 procent van de staatsmiddelen beschikken. "Die sectoren zijn onze bondgenoten", zei hij. Morales scheen optimistisch over een overeenkomst met de Beweging zonder Vrees (MSM) als stap naar een breed bondgenootschap. De "besprekingen zijn zeer geavanceerd, hoewel het bondgenootschap niet door iedereen wordt omarmd. In Santa Cruz zullen er heel wat verrassingen zijn. Ik krijg vragen van zakenlieden die me vertellen, 'wij zijn democratische, geen fascistische zakenlieden'. Voorheen, als ik aan boord van een vliegtuig stapte, riepen sommige mensen: 'Kijk, indianen reizen per vliegtuig'; sommige mensen floten naar me, terwijl anderen zeiden: 'Het zijn corrupten die fluiten' en de mensen in het vliegtuig waren verdeeld. Nu voelt het vliegtuig als mijn kantoor: vergaderingen, mensen die naar me toe komen en me advies geven. Er zijn nationalistische zakenlieden, patriotten die voor hun land willen opkomen, die willen verdienen, investeren en sociaal werk willen doen."

Met betrekking tot de vraag of een vice-presidentiële kandidaat van de MAS zou kunnen worden gevonden onder zakenlieden, antwoordde hij dat bepaalde opvattingen in de MAS stellen dat de formule zou moeten zijn oost-west. "Wij hebben niet gesproken over de vraag of het een zakenman, landbouwer, intellectueel, vrouw moet zijn... Ik denk dat het een feit is dat Santa Cruz niet alleen bestaat uit boeren en MAS-activisten. Santa Cruz is een provincie waar culturen en volkeren samenkomen. Er wonen daar Quechuas, Aymaras, Guaranís, Chiquitanos; en er zijn immigranten zoals Dabdoub, en Matkovic, dat is Santa Cruz."

Hij verklaarde dat de MAS terrein wint, ook in de stad Santa Cruz. "Het is indrukwekkend. Er is een soort olie-grondbezitter-macht, een bondgenootschap van transnationals met de landeigenaars, om de groeiende vooruitgang in de opbouw van een politiek instrument dat naar gelijkheid en rechtvaardigheid in Santa Cruz streeft, te ondermijnen. Dat is waarom ik sprak over verrassingen in Santa Cruz", voegde hij eraan toe.

Het bijeenroepen van een wetgevende vergadering

Gevraagd naar wat het MAS-standpunt zou zijn als het bondgenootschappen in het Congres zou moeten vormen, antwoordde Morales dat "dat te veel speculeren vooraf zou zijn. Wij hopen met een meerderheid plus één te winnen. Ons voorstel is een tweede ronde mogelijk te maken, maar dat kan slechts door een grondwettelijke hervorming of een wetgevende vergadering gebeuren. Als de mensen werkelijk het economische model willen veranderen, moeten zij een meerderheid in het Congres steunen, en op die manier niet afhankelijk zijn van aantallen, privileges, verdeel-en-heers activiteiten en trucs."

"Dat is waarom wij eenheid nodig hebben om de verkiezingswetgeving goed te keuren. Tijdens de massamobilisaties in mei en juni was het niet mogelijk om met die wet aan de gang te gaan. Later besloten wij in het Congres dat we een wetgevende vergadering moeten beleggen, vóórdat de algemene verkiezingen plaatsvinden. En de pers zelf zei: "Evo zal het niet redden in de algemene verkiezingen" en de bevolking begreep dat de verantwoordelijkheid van deze overgangsregering is om verkiezingen uit te roepen. Dus, als de mensen zich mobiliseren, zal er volgend jaar een wetgevende vergadering plaatsvinden, en nog beter is als wij winnen."

Morales voegde eraan toe dat de wetgevende vergadering het hoogste orgaan zou moeten zijn om het economisch beleid te veranderen en het ter hand nemen van de nationalisatie, niet alleen van koolwaterstof grondstoffen, maar van alle natuurlijke rijkdommen van het land.

De MAS-leider merkte op dat er burgerlijke sectoren in Santa Cruz zijn die vrezen dat de wetgevende vergadering in een volksvergadering zal worden omgezet, waarin de inheemse mensen wraak zullen nemen, maar hij maakte duidelijk dat, "waar het hier over gaat geen wraak, noch dwingend voor iedereen zal zijn, maar fundamenteel zal gaan over hoe wij eenheid in verscheidenheid moeten erkennen. Als er geïmmigreerde Kroaten in Santa Cruz wonen die in Bolivia geboren zijn, zijn zij Bolivianen, met dezelfde plichten en dezelfde rechten van elke Quechua, Aymara, Guaranís of Chiquitano. Het grote probleem, vooral in Santa Cruz, is een politieke maffia die zijn makkelijke banen of het leven op staatskosten niet wil opgeven, maar die geen meerderheid heeft."

Niettemin, erkende hij dat zij een wet zullen voorstellen om een aanwezigheid te waarborgen van 60-70 procent van Quechua, Aymara en Guaranís. Hij bevestigde dat, volgens een recent onderzoek, 86 procent van de ingezetenen van Santa Cruz voor een wetgevende vergadering is.

De VS willen de MAS 'coca-izeren'

Morales beschuldigde de ambassade van de VS ervan druk te zetten op de cocakwestie, hopend de Mas te 'coca-izeren' om hem te isoleren. Het zou duidelijk moeten zijn dat er een strijd wordt gevoerd tegen drugshandel, zei hij, maar dat het niet met de vernietiging van coca moet worden verward. De "industrialisatie van het cocablad moet worden uitgevoerd - niet als cocaïne, natuurlijk - samen met gas en olie, en ik ben ervan overtuigd dat er markten voor bestaan."

Bron: Granma International, Havana, 1-8-2005) (www.granma.cu/ingles/2005/agosto/lun1/32ganar-i.html).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019