Steun de NCPN-campagnes

De NCPN zal zes computers sturen naar een ziekenhuis in de provincie Sancti Spiritus en drie naar een school in de provincie Granma. De kwaliteit van het werk op de school en in het ziekenhuis op Cuba zal er aanzienlijk door kunnen worden verbeterd. De school levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding Engels voor Cubanen in de stad Manzanillo in Granma. Het ziekenhuis is een provinciaal centrum, waarvan een groot aantal artsen nu werkzaam is in Venezuela. De NCPN heeft de kosten voor de aanschaf van de computers voorgeschoten. Financiële bijdragen blijven onmisbaar. Voor dit project kan op girorekening 6391313 worden gestort ovv 'Cuba Computers'.

De stand is nu 75 euro (F.M. A'dam)

De NCPN heeft een groot deel van de kosten voor de tickets van twee jonge kameraden van de CJB voor het Wereld Jeugd Festival in Carácas (Venezuela) voorgeschoten. De reiskosten waren hoog. De voorzitter van de CJB en de hoofdredacteur van Voorwaarts kwamen door fouten van Iberia niet verder dan Madrid (zie elders in deze krant). Er wordt geprobeerd om (zoveel mogelijk) van het geld terug te krijgen. Een lang moeizaam juridisch getouwtrek zal moeten plaatsvinden. Wij hopen ondanks deze enorme tegenslag, vooral voor de jonge gestrande kameraden, dat leden, lezers en sympathisanten blijven doneren. Stort uw bijdrage daarom op girorekening 6391313 ovv 'Carácas'. De stand is nu 525 euro (A.S. te G., A.S. te G., J.S. te U. en H.J. te G.)

Deze steun aan de Cubaanse socialistische Revolutie en de opbouw van de CJB wordt zeer aanbevolen. Daarom, steun beide socialistische projecten!

Donaties ter ondersteuning van de juristen die Milosevic in zijn proces steunen blijven dringend noodzakelijk. Ex-president Milosevic gaat het laatste jaar van zijn verdediging in. Hij strijdt voor een terechte zaak. De juridische en politieke aanvallen op zijn persoon nemen in hevigheid toe, juist nu tal van getuigen zijn onschuld tonen en de schadelijke rol van het Westen beklemtonen. Inmiddels wordt de campagne verbreed omdat de Duitse politie voor de tweede keer een inval deed bij de Duitse Sectie van het ICDSM (internationale Steunorganisatie). Hierdoor zijn financiële problemen ontstaan, waardoor onder meer de huur van een kamer in Den Haag onder druk kwam te staan. Augustus is betaald, september komt er aan. Stort daarom op rekeningnummer 6391313, ten name van NCPN-landelijk, ovv 'Tribunaal'.

De stand is nu 405 euro. (H.K. te ? 10; W.M. te D. 25; M.V. te U. 25; J.L. te G. 40; WvdK te DH. 50; CvD te U. 50; J.C. te E. 25; M.E. te R. 5; H.H. te R. 50, Afd. Twente 100, J.P. te A. 25)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019