Ingezonden: Post-Actieven Algemene Onderwijsbond

Het bestuur van de groep Post-Actieven in de Algemene Onderwijsbond is uiterst verontwaardigd over het feit dat gepensioneerden in de nieuwe zorgverzekering de inkomensafhankelijke bijdrage niet gecompenseerd krijgen. Daardoor kan de premie die zij moeten betalen oplopen tot 3.000 euro, terwijl voor hen die de bijdrage wel gecompenseerd krijgen, de premie 1.067 zal gaan bedragen. Dat de Nederlanders met een laag inkomen dan een zorgtoeslag krijgen is een goede maatregel, maar dit vormt wel een schrijnende tegenstelling met de Nederlandse gepensioneerden.

Het bestuur heeft hierover brieven aan minister Hoogervorst en de vaste Kamercommissie verzonden (bekend bij Manifest-redactie). Van alle ruim 9.000 leden wordt een handtekening gevraagd onder een verklaring waarin zij met de inhoud van deze verklaring instemmen. Die handtekeningen zullen op 6 september, als de vaste Kamercommissie met de minister over de Uitvoeringswet overleg pleegt, worden aangeboden. Hopelijk is dit het begin van een veel bredere actie.

Secretariaat Groep Post-Actieven
Wim Kleisen
Händellaan 12
7522 KM Enschede
Tel. 053-4330311 of 06-4042 9565
e-mail: w.kleisen@hetnet.nl of wkleisen@zonnet.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019