Van de redactie


De hoogste tijd voor een grote schoonmaak in Den Haag. De regering Balkenende 2 speelt mooi weer met toevallige meevallers. De huidige voordelen van de hoge aardolieprijs zullen spoedig in het tegendeel omslaan, dan volgt weer een nieuwe veel heviger aanval op de bevolking. Een progressieve regering zal dat tij niet kunnen keren, maar wel temperen.  

De regering Balkenende 2 probeert de bevolking te paaien met geld dat ze niet verdiend heeft, maar dat toevallig in de staatskas stroomt, als gevolg van de hogere aardgasbaten en nog een paar mazzeltjes. Het komt wel goed uit met de verkiezingen op komst. Het gepraat over compensaties voor van alles en nog wat leidt ook tot verwarring en voorzichtigheid onder de bevolking. Een afwachtende houding is het gevolg. Dat is niet het geval bij de ambtenaren, de havenwerkers en de politie. Op 17 augustus - tijdens Sail 2005 - beten de ambtenaren het spits af. Het ontslagrecht, de ziekteverzekering, de huisvestingsvraagstukken, de lege portemonnee, duurdere treinkaartjes, gevaarlijker treinreizen, alsmaar stijgende energieprijzen, voortgaande uitholling van democratische rechten en verdere aanvallen op het levenspeil en kwaliteit van het leven zullen, ondanks pogingen om de druk van de ketel te houden met 'cadeautjes', zorgen voor groeiende onrust op middellange termijn. Premiestijgingen, afbraak van voorzieningen en werkgelegenheid bepalen nog altijd de dagelijkse werkelijkheid. Dat is waar de bevolking uiteindelijk naar kijkt. De kletspraatjes over noodzakelijk inleveren van rechten, inkomen en uitkeringen worden steeds meer doorzien als pure rechtse propaganda! De mensen willen nu boter bij de vis. Niet alleen een minder snelle stijging van de lasten, maar 'gestolen eigendommen' terug.

Op 17 augustus was het ook 60 jaar geleden dat in Indonesië de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Dat wordt terecht gevierd. Maar waar en door wie wordt aandacht geschonken aan de dienstweigeraars van toen? Manifest komt hierop terug, net als op het afschuwelijke feit dat 40 jaar geleden Soeharto, die zich nog altijd vrij kan bewegen in Indonesië, met steun van de CIA de macht greep en een paar miljoen communisten en sympathisanten werden vermoord. Een prille democratie werd om zeep geholpen.

We zullen de nieuwe samenwerking tussen China en Rusland volgen en de ontwikkelingen in Centraal-Azië. De gemeenschappelijke militaire oefening van China en Rusland was een doorbraak van het grootste belang. Maar ook de nieuwe verbanden tussen die landen met Iran, India en andere landen die een eigen ongebonden koers willen varen, wijzen op een omslag. Het verzet tegen de Amerikaanse hegemonie neemt in Azië en Centraal-Azië aanzienlijk toe, evenals in Iran en steeds meer staten in Latijns-Amerika. Rumsfeld probeert veel branden tegelijk te blussen, hij rent van hot naar her, maar de intelligente strategie van Castro en Chávez, gebaseerd op echte concrete hulp, maakt het steeds moeilijker om steun aan de VS af te dwingen. Nieuwe progressieve bondgenootschappen ontstaan. In de VS is het aftakelingsproces van Bush ook fors ingezet, zijn populariteit daalt met de dag. De wereld is fors in beweging en de positieve ontwikkelingen beginnen de negatieve in de schaduw te plaatsen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019