Wereldfocus


Bolton is door Bush via een achterdeurtje, ondanks groot verzet, aangesteld als Amerikaanse VN-ambassadeur. Deze aartsconservatief zal daar proberen zoveel mogelijk progressieve ontwikkelingen te blokkeren.  

Wordt Millennium+5 Top mislukking?

Nieuwe baas UNDP waarschuwt voor kaping VN-top

Over minder dan een maand vindt de Wereldtop (14-16 september) plaats. Er blijken nog geen spectaculaire doorbraken te noteren. De rijke landen moeten meer geld op tafel leggen en een economische omgeving scheppen die meer ontwikkelingskansen biedt. In de ontwerpteksten die voorliggen, blijven de formuleringen ter zake erg voorzichtig. Rijke landen worden weliswaar opgeroepen om tegen een bepaalde datum 0,7 procent van hun inkomen voor ontwikkelingshulp te reserveren, maar het blijft allemaal erg vrijblijvend. De VS lieten overigens weten de huidige ontwerptekst veel te lang te vinden en de taal ongepast. Kemal Dervis, de kersverse baas van de UNDP, vindt de voorliggende ontwerpverklaring te mager. Hij wordt daarin bijgestaan door de voorzitter van de G77, een groep van 132 ontwikkelingslanden die samen veruit de meerderheid vormt van de 191 lidstaten van de VN. De hervorming van de Veiligheidsraad dreigt alle aandacht weg te kapen van de Millennium+5 Top, waarschuwde Kemal. Sinds VN-Secretaris-generaal Kofi Annan in maart in zijn rapport de nood aan hervormingen binnen de Verenigde Naties aan de kaak stelde, is de organisatie gefixeerd op de vraag hoe ze de 15 zetels in de Veiligheidsraad moet uitbreiden en veranderingen in het management doorvoeren. (IPS, 12/19-8-2005))

Honger in Gaza

Het vertrek van 8.500 Israëli's uit 21 kolonies in de Gazastrook heeft ook financiële consequenties voor Israëli's en Palestijnen. Terwijl de kolonisten kunnen rekenen op een riante schadevergoeding, brengt het voor duizenden Palestijnen een pijnlijk inkomensverlies mee. Het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) heeft extra voorzorgen genomen om te zorgen dat de onderklasse van Palestijnen in de Gazastrook niet ondervoed raakt als gevolg van het vertrek van de Israëlische kolonisten. "Dat is een reëel gevaar. Elke keer dat kolonisten verhuizen, blokkeren de Israëli's alle wegen", zegt Arnold Vercken van het WFP in Jeruzalem. "Dat betekent voor veel Palestijnen dat ze niet kunnen gaan werken." Vercken schat dat enkele tienduizenden Palestijnen zullen gebruikmaken van de 5.800 ton voedsel die het WFP in Gaza opslaat. De vertrekkende Israëli's krijgen van hun regering een schadevergoeding van gemiddeld meer dan 200.000 euro. Daar komt een bonus bij, twee jaar gratis huur op een nieuwe locatie, de terugbetaling van verhuiskosten, hulp bij het bouwen van een nieuwe woning en andere compensaties. Voor sommige families komt het pakket neer op 400.000 euro. (IPS, 12/19-8-2005)

Minstens acht doden bij mijnprotesten in Peru

In Noord-Peru zijn bij een boerenopstand tegen een Brits ontginningsbedrijf al zeker acht betogers om het leven gekomen. Volgens ooggetuigen ligt dat aantal mogelijk nog een stuk hoger. De streek van Cajamarca is de afgelopen jaren al vaker het strijdtoneel geweest van hevige betogingen tegen buitenlandse mijnbouwbedrijven. Eind juli vertrokken duizenden boeren voor een vreedzame protestmars richting de Rio Blanco kopermijn in Cajamarca, waar de Britse mijnbouwonderneming Monterrico Metals momenteel bodemonderzoek uitvoert. De boeren vrezen vooral zware grondwatervervuiling door de geplande koperontginning. Zo'n 1.800 betogers probeerden na de mars de mijnterreinen te bezetten en eisten de stopzetting van de ontginningsactiviteiten en de volledige terugtrekking van het bedrijf. De politie bestookte hierop de actievoerders met traangas, waarbij vier boeren omkwamen. Drie dagen later vielen minstens nog eens zoveel slachtoffers toen de ordediensten de betogers misleidden en het vuur op de massa openden. De boeren lijken voorlopig niet afgeschrikt te worden door de bloedige onderdrukkingvan de opstand. Deze week plannen de boeren een algemene staking en zullen ze een aantal belangrijke toegangswegen bezetten. Intussen hebben de burgemeesters van de provincie Jaén openlijk hun steun betuigd aan de mijnprotesten. In hun verklaring eisen ze ook de intrekking van het decreet dat mijnbouw mogelijk maakt voor buitenlandse bedrijven. (IPS, 12/19-8-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019