Voorpagina: "Brave" vakbond


 

Brave ABVAKABO FNV-leiding. Na landurige acties van gemeenteambtenaren, zoals kortgeleden nog door de brandweer tijdens de Sail-dagen, kwam er plotseling, nog voor iedereen goed en wel terug was van vakantie, een onderhandelaarsakkoord uit de hoge hoed, dat verdere acties uitsluit, ondanks het magere resultaat dat werd behaald. Over de FLO van brandweermensen wordt nog onderhandeld. Als er tot 1 december geen overeenstemming komt, wordt een bemiddelaar benoemd, wiens oordeel hoe dan ook zal worden opgevolgd.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019