VS: Bolton zet discussie binnen VN op scherp

John Bolton, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, komt met 750 wijzigingsvoorstellen die moeten leiden tot een afgezwakte slotverklaring van de VN-top van staatshoofden en regeringsleiders, in september. Over de concept-slotverklaring van de top wordt al zes maanden onderhandeld. De bijeenkomst gaat behalve over hervormingen binnen de volkerenorganisatie vooral over de zogenoemde Millenniumdoelstellingen. Dat zijn afspraken binnen de VN om binnen vijftien jaar een grote slag te kunnen slaan in de strijd onder meer tegen armoede, ziektes en milieuvervuiling in de wereld. Volgens The Washington Post wil Bolton voorkomen dat de VN nieuwe toezeggingen gaan doen voor financiële hulp aan arme landen. Ook verwijzingen naar bestrijding van het broeikaseffect kunnen wat de VS betreft worden geschrapt. Dat geldt ook voor elke verwijzing naar het Internationaal Strafhof in Den Haag in een slotverklaring. De VS erkennen dat hof niet en daarom willen ze dat de VN-top daar met geen woord over rept. De ambassadeur, die bekendstaat als een criticus van de VN, ijvert vooral voor de opneming van 'Bush-thema's' in de slotverklaring zoals de strijd tegen terreur, het bevorderen van democratie in de wereld en een reorganisatie van de VN-bureaucratie. (HC, 25-8-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019