Basis onder aanklacht Milosevic valt weg


Basis onder beschuldiging is weg: Milosevic moet vrij!  

Wil van der Klift

De aanklager bij het Joegoslavië-tribunaal beschuldigt Slobodan Milosevic, oud-president van Servië en Joegoslavië, er niet langer van te hebben gestreefd naar de vorming van een 'Groot Servië'. Milosevic zou daarom onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.

Aanklager Geoffrey Nice heeft dit op 25 augustus jl. gezegd. Nice beweerde dat hij nooit gezegd had dat Milosevic achter het concept van een 'Groot-Servië' zou staan. De zoveelste pertinente leugen tijdens het proces. Het was zelfs de basis voor de aanklacht tegen hem, waarin gesproken wordt over een 'gezamenlijk crimineel initiatief'. Keer op keer werd de, inmiddels beruchte speech van Slobodan Milosevic in 1989 in Kosovo, ter gelegenheid van de 600ste verjaardag van 'de slag op het Merelveld' erbij gesleept om dat te bewijzen. Milosevic werd ervan beschuldigd haat te hebben gepredikt tegen de Kosovaren. Niets was minder waar. Milosevic steunde de multiculturele Joegoslavische staat. Dat de openbare aanklager nu, na al die jaren, beweert dat er geen crimineel masterplan bestond dat de reden zou zijn voor de oorlogen in Kroatië en Bosnië en het geweld in Kosovo, zou reden moeten zijn voor onmiddellijke vrijlating.

De uitspraken van Nice waren zo schokkend dat ook de rechters van het 'tribunaal' er niet omheen konden dat te laten blijken. Rechter Robinson zei 'verrast' te zijn door Nice' uitspraken en wees hem op eerdere uitlatingen waarin Nice Milosevic ervan betichtte naar een 'Groot-Servië' te streven. Bovendien liet Nice talloze getuigen aan het woord over dat onderwerp, zonder in te grijpen. "U trekt zich nu terug van uw eerdere positie. Meneer Milosevic moet weten wat de aanklacht tegen hem is. U heeft bewijs geleverd ter ondersteuning van het Groot-Servië-idee. Als uw zaak daar niet langer aan opgehangen is, is dat een belangrijke constatering. Ik wil u daarom best de tijd geven uw zaak opnieuw te overdenken", aldus Robinson. Nice probeerde zich uit de situatie te kletsen: "Milosevic deed dingen die feitelijk wezen op een 'Groot-Servië', maar nam die term niet in de mond." Uiteindelijk erkende Nice dat de term 'Groot-Servië' ongelukkig was. Hij corrigeerde dat: Milosevic streefde naar een 'vergroot Servië'.

Terecht vroeg Milosevic onmiddellijk om schorsing van het proces: "De aanklager weet niet eens meer wat de aanklacht is. Ik vraag meneer Nice de aanklacht precies te definiëren alvorens verder te gaan. Laten we stoppen met dit fiasco." Milosevic: "Joegoslavië bestond 70 jaar. Daarin woonden alle Serviërs samen. Wat wil meneer Nice nu eigenlijk? De bewegingen die streefden naar opdeling van Joegoslavië werden niet door mij georganiseerd. De Serviërs verdedigden zich tegen aanvallen van anderen."

Het lijkt inmiddels om een woordenspelletje te gaan, maar achter die façade schuilt een zeer principiële kwestie. Als er geen 'crimineel' masterplan was, vervalt de basis voor het proces.

Bron: HC, 26-8-2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019