Waarom wind en water vrij baan hadden in New Orleans

Oorlog in Irak gaat ten koste van dijkverzwaring


Bush maakt van New Orleans een politiestaat. Hij stuurt militairen in plaats van hulp.  


 


 


 


 

John Vidal (milieuredacteur) en Duncan Campbell

Volgens de American Society of Engineers is het zeer wel mogelijk dat menselijk ingrijpen ten grondslag ligt aan de enorme verwoesting van Louisiana's kuststrook door de orkaan Katrina. Dit menselijk ingrijpen in de delta heeft geleid tot erosie van de natuurlijke kustbescherming.

De kunstmatige ingrepen van de afgelopen honderd jaar waardoor de Mississippi-delta voorzien is van duizenden mijlen aan rivier- en zeedijken om de bewoonde gebieden te beschermen en de navigatie te vergemakkelijken, hebben tegelijkertijd de natuurlijke barrières die vroeger vloedgolven tegengingen en bescherming boden tegen orkanen verstoord, zo verklaart de Society.

"Menselijke activiteiten hebben er direct of indirect voor gezorgd dat de afgelopen 50 jaar 1500 vierkante mijl aan natuurlijke kustbescherming weg geërodeerd is. Ingrijpen door de mens is duidelijk van grote betekenis geweest voor het landverlies aan de kuststrook van Louisiana, alsook voor het binnendringen van zout water, de afkalving van eilandjes die als barrière dienden en onregelmatigheden in het zeeniveau", meldde de Society vorig jaar in een rapport.

Men waarschuwde ervoor dat "New Orleans en de verre omgeving nu ten volle de kracht van orkanen zou ondervinden, met als gevolg vloedgolven die het dijkensysteem zouden overstijgen en ernstige overstromingen konden veroorzaken. Ook zou de harde wind boven land vrij spel krijgen."

De schade die dit keer is toegebracht kan ook in verband worden gebracht met de bezuinigingen van het Witte Huis op de bescherming tegen orkanen ten faveure van uitgaven aan de verdediging van het land tegen terroristen.

Lloyd Dumas, professor in de politieke economie aan de universiteit van Texas in Dallas bekritiseerde het falen van de regering om te zorgen voor een efficiëntere evacuatie: "Het is verbazingwekkend dat ondanks de grootscheepse herstructurering van de federale overheid, die in gang is gezet met de oprichting van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, er geen weldoordachte plannen gemaakt zijn om een stad als New Orleans te evacueren", zei hij.

"De nadruk zou gelegd moeten worden op plannen die geschikt zijn voor meerdere doeleinden. Een evacuatieplan voor een stad als New Orleans zou natuurlijk van pas moeten komen in geval van een terroristische aanval maar ook tijdens een natuurramp als deze. Tijdens de Koude Oorlog bestonden er plannen om belangrijke steden in een paar dagen te evacueren. Professor Dumas voegde eraan toe dat er niet genoeg voorzieningen geschapen zijn voor de armen: "Er lijkt niet genoeg aandacht besteed te zijn aan mensen die niet over een eigen auto beschikken. Ik heb niets gehoord over school- of stadsbussen die ingezet werden om de mensen de stad uit te helpen." Hij zei dat er weinig vooruitgedacht schijnt te zijn over de vraag hoe de armen te voeden die de komende twee of drie maanden niet naar hun huizen terug kunnen en die zich geen hotel kunnen veroorloven voor langere tijd. "Op zijn website zegt het ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat het in actie komt in geval van natuurrampen", zei hij. "Ze lijken zich niet goed van deze taak gekweten te hebben. Er schijnt geen sprake geweest te zijn van enige langetermijnplanning."

Ook de oorlog in Irak wordt gezien als één van de redenen waarop de regering antwoord geeft aan de huidige crisis. Veel leden van de National Guard die anders snel gemobiliseerd hadden kunnen worden om te helpen bij de evacuatie doen nu dienst in Irak. Hoewel de Amerikaanse luchtmacht, de marine en verschillende legereenheden hun bijdrage leveren is de lokale National Guard als gevolg van de oorlogsinzet onderbemand.

New Orleans, dat een natuurlijk bassin vormt in het stroomgebied van de Mississippi, ligt gemiddeld ongeveer twee meter onder zeeniveau en in theorie wordt de stad beschermd door het meest vooruitstrevende dijkenstelsel ter wereld. Volgens het US Army Corps of Engineers (USACE, een soort mix van het Korps Genie en Rijkswaterstaat, nvdv), dat verantwoordelijk is voor de bescherming tegen overstromingen, is er meer dan 1200 mijl aan rivier- en zeedijken gebouwd om de stad te beschermen tegen de Mississippi en orkanen.

Het USACE wilde verschillende dijken die aan het verzakken waren al langere tijd versterken, en gisteren werd op de website van de organisatie gemeld dat men voornemens was nog 74 mijl aan bescherming tegen orkanen aan te leggen. Volgens de lokale media echter werd het geld hiervoor niet vrijgemaakt door het Witte Huis dat geld wilde besparen voor de strijd tegen het terrorisme. "De regering Bush heeft in haar begroting een ingrijpende bezuiniging voorgesteld op het belangrijkste anti-orkaanproject. Bush kwam met een voorstel voor 10,4 miljoen dollar, eenzesde van wat plaatselijke bestuurders zeggen nodig te hebben", meldde Newhouse News Service gisteren.

Volgens het artikel zeggen plaatselijke autoriteiten dat Washington verzoeken om financiële hulp voor extra bescherming tegen het orkaangeweld, zoals de aanleg van dijken en het herstel van eilandjes voor de kust, in de wind heeft geslagen: "De schade had lang niet zo groot hoeven zijn als nu."

Walter Maestri, het hoofd van de rampenbestrijding in Jefferson Parish, een van de zwaarst getroffen gebieden in Louisiana, verklaarde vorig jaar tegenover de krant Times-Picayune: "Het lijkt erop dat het geld voor de dijkverzwaring tegen orkanen doorgesluisd is naar het budget voor de binnenlandse veiligheid en de oorlog in Irak. Dit is blijkbaar de prijs die we daarvoor betalen. Niemand in deze regio is er gelukkig mee dat de dijken niet afgebouwd kunnen worden, al doen we er alles aan om duidelijk te maken dat ook dit een veiligheidskwestie is.

In juni 2004 stapte Al Naomi, de projectmanager van het USACE naar een lokale instantie, de East Jefferson Levee Authority, en verzocht om 2 miljoen dollar voor "dringende werkzaamheden" waarvoor Washington blijkbaar niet kon betalen. "De dijken verzakken", zei hij, "alles zakt weg en als we niet snel genoeg geld krijgen om de dijken te verhogen kunnen we dit proces niet stoppen."

Bushtuig


Bush en zijn medetrawanten reageren op vredeskamp Cindy Sheenan. Een lachwekkende foto, als deze lieden niet zoveel macht hadden.

Katrina in cijfers:

  • 110 doden alleen al in Mississippi. Voor de dood van honderden in de regio wordt gevreesd;
  • 5 miljoen mensen zitten zonder stroom;
  • 400.000 inwoners zijn New Orleans ontvlucht;
  • 40.000 mensen bivakkeren in 200 opvangkampen van het Rode Kruis, van wie er 23.000 opeengepakt zitten in het Superdome stadion;
  • 3000 mensen zijn per boot en vliegtuig gered;
  • 90 procent van de bebouwing in Biloxi en Gulfport is verwoest;
  • In New Orleans staat zes meter water;
  • 80 procent van de stad is overstroomd;
  • de opruimkosten bedragen 26 miljard dollar.

Bron: Guardian, 1-9-2005, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019