Chávez: Bush, de "Vakantie Cowboy-koning"

De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft de president van de VS, Bush, een "cowboy" genoemd en hem ervan beschuldigd dat hij er op verachtelijke wijze niet in slaagde om de gevolgen van de ramp veroorzaakt door de orkaan Katrina te coördineren en de slachtoffers van New Orleans te evacueren. "Deze regering had geen evacuatieplan, het is ongelooflijk, het machtigste land van de wereld, dat zo 'begaan' is met Irak, liet de eigen bevolking aan haar lot over!"

Op de Venezolaanse tv en radio gaf Chávez de VS-autoriteiten er de schuld van te laat te zijn gekomen met pogingen om duizenden mensen te evacueren. George W. Bush werd gedwongen om toe te geven dat het niet voorbereid zijn van zijn regering betekent dat het jaren kan vergen om te herstellen van de vloedramp die de orkaan Katrina veroorzaakte. Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers toeneemt, probeerde Bush op tv onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen door de noodsituatie de "ergste natuurramp van het land" te noemen.

Maar Chávez, die werd geconfronteerd met een nog grotere vloedramp, slechts een jaar nadat democratische verkiezingen hem aan de macht brachten als president van het Zuid-Amerikaanse land, zei: "Die man... die man is de koning van de vakanties. Hij zat op zijn boerderij in Texas en zei niets... deed niets... Ja, hij zei tegen de mensen 'u moet vluchten', maar hij zei niet hoe... Wat een cowboy, wat een cowboymentaliteit." (RHC, 1-9-2005)

Economie van Venezuela groeide 9,3 procent in de eerste helft van 2005

De economie van Venezuela zette haar snelle groei voort en groeide 9,3 procent in de eerste helft van 2005 in vergelijking met de eerste helft van 2004, volgens officiële cijfers van de Centrale Bank van Venezuela (BCV). De verhoging van het bruto binnenlands product (bbp) van het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met het tweede trimester van 2004, was 11,1 procent. Volgens de bank vond het grootste deel van deze economische groei (12,2% in het tweede kwartaal) plaats in de niet-oliesectoren van de economie, terwijl de oliesector maar 2,5 procent groeide. Als de particuliere en openbare sectoren van de economie worden vergeleken, valt op dat de particuliere sector, met 13,1 procent, veel sneller is toegenomen dan de openbare sector, die slechts met 4,5 procent groeide. Alle niet-oliesectoren groeiden sterk in het tweede kwartaal. De productiesector groeide met 12,4 procent, handel en reparatiediensten met 21,5 procent, de bouw met 20,3 procent en de overheidsdiensten met 7,4 procent.

Volgens een rapport van het Latijns-Amerikaanse economisch onderzoeksinstituut CEPAL, zal de economie van Venezuela de op één na snelst groeiende economie zijn in 2005, met een geschatte economische groei van 7,0 procent. Slechts Argentinië, met een voorspelde groei van 7,3 procent, groeit sneller. De economische groei in 2005 voor het volledige gebied zou volgens CEPAL 4,3 procent zijn.

De economie van Venezuela is voortdurend gegroeid sinds het vierde kwartaal van 2003, met 17,9 procent in 2004. Economen schreven een deel van deze groei toe aan een "reactie" op de grote economische dalingen in 2002 en 2003, respectievelijk 8,9 procent en 7,7 procent, wegens de staatsgreep en de sluiting van de olie-industrie. Maar sinds het eind van de tweede helft van 2004 oversteeg het bbp van het land zijn hoogste punt ooit, dat het laatst in 2001 was bereikt, vóór de politieke en economische crisis uitbrak. (RHC, 1-9-2005)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019