Chávez is klaar voor het gevecht.  

Wereldfocus

Ecuadoraanse president, Alfredo Palacio: 19 stakingen in 129 dagen regeren. Ecuadoranen willen vruchten plukken van oliedollars

Het lijkt wel alsof de vonk van de Boliviaanse gasoorlog is overgeslagen naar de Ecuadoraanse olieregio. Vorige week ontvlamden daar felle protesten van gemeenschappen op wiens grondgebied oliemaatschappijen - zowel Petro-ecuador als buitenlandse bedrijven - actief zijn. Pijplijnen werden opgeblazen en pompinstallaties vernield. De inwoners zijn het namelijk beu om verwaarloosd te worden, terwijl uitgerekend hun regio het zwarte goud herbergt. Een harde kern van een zestigtal leiders bevindt zich momenteel in de hoofdstad Quito om van de president een veilige en straffeloze aftocht te krijgen. (IPS, 22/27-8-2005)

VS-Vietnam-trauma doet Democraten zwijgen over Irak

De anti-oorlogsbeweging in de VS wordt stilaan een politieke factor van formaat. Toch is de top van de Democratische partij als de dood om stelling te nemen tegen de oorlog in Irak. De partij vreest dat ze net als na de Vietnam-oorlog electoraal afgestraft zal worden als ze te nadrukkelijk de kaart van de terugtrekking trekt. (IPS, 22/27-8-2005)

Chávez bijt terug na aantijging tv-evangelist Robertson

De uitspraak van de conservatieve Amerikaanse dominee Pat Robertson over de Venezolaanse president is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Tijdens een tv-uitzending stelde hij dat, als Chávez er zo van overtuigd is dat de VS-regering hem wil vermoorden, men dat dan ook maar beter meteen kan doen. "Dat is goedkoper dan een oorlog beginnen, zoals tegen Saddam Hoessein in Irak," vond Robertson. De opmerking heeft een storm van reacties losgeweekt, in Venezuela maar ook in de VS. De regering Bush heeft officieel verontschuldigingen aangeboden maar onderstreepte daarbij nog wel eens de grondige meningsverschillen tussen Washington en Caracas. Chávez zelf vergeleek zijn VS-lasteraars met "een stel honden die dol geworden om zich heen bijten, zoals in Cervantes' Don Quichot". Maar zoals steeds weet ook nu weer Chávez zelf te scoren in reactie op de aantijging van zijn belager. Om de sympathie van de arme VS-burgers te winnen - en dat zijn er steeds meer - heeft de Venezolaanse president aangeboden aan de arme gemeenschappen in de VS goedkope benzine en stookolie te leveren, zodat die de kosten van tussenhandelaars en speculatie kunnen vermijden. (IPS, 22/27-8-2005)

Alternatieve Nobelprijs voor de Vrede

Op 31 augustus wordt op de Filippijnen de Ramon Magsaysay Prize for Public Service uitgereikt. Deze Magsaysay is het Aziatische antwoord op de Nobelprijs en geniet in het hele Zuiden een zeer hoog aanzien. De prijs gaat dit jaar naar Teten Masduki, coördinator van Indonesian Corruption Watch. Teten vecht tegen corruptie, omdat deze in zijn land zo massaal is dat ze armoede, milieuvernietiging, rechtsonzekerheid en slecht functionerende openbare diensten creëert. Wie zich in Indonesië echter tegen de duistere belangen van de elite keert, loopt regelrecht gevaar voor zijn leven. Een medestander van Teten - Munir - werd vorig jaar vermoord. (IPS, 22/27-8-2007)

Millennium+5 top flopt wat betreft water en gezondheid

Elke dag sterven 4.500 kinderen aan diarree. Toch wijdt de ontwerpverklaring van de grote Millennium+5 top die de VN van 14 tot 16 september houdt in New York maar enkele vage zinnetjes aan schoon water. Kan niet, vinden politici en experts op de Wereldwaterweek deze week in Stockholm. Ze roepen de VN op om concrete maatregelen, namen en data te vermelden in de ontwerpverklaring voor de top. Eerder liet de Wereldgezondheidsorganisatie al weten dat de wereld achteruit in plaats van vooruit boert wat betreft demillenniumdoelstellingen:

"Als de trend van de negentiger jaren doorzet, zal de meerderheid van de arme landen de millenniumdoelstellingen op het vlak van gezondheid niet halen", zegt de WGO in een studie. Ze beschuldigt donorlanden en staatshoofden dat ze te weinig aandacht besteden aan de versterking van gezondheidssystemen en dringt aan op inspanningen om gezondheid een prominentere plaats te geven in het economische en ontwikkelingsbeleid. (IPS, 22/27-8-2005)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019