Opiniepeiling: steun voor Bush brokkelt in hoog tempo af

Redactie buitenland

Slechts 41 procent van de Amerikanen keurde de regeringsprestaties van president George W. Bush goed (in januari nog 52%, nvdr), terwijl 53 procent deze afkeurde, toonde de laatste New York Times/CBS News-opiniepeiling die op donderdag 15-9 werd gepubliceerd.

De cijfers komen overeen met andere nationale opiniepeilingen die vorige week gehouden zijn, allemaal ruwweg overeenkomend met de slechtste beoordelingen die Bush ooit kreeg. Voor het eerst steunde slechts de helft van de Amerikanen de terrorisme-aanpak van Bush die, sinds hij daarvoor 90 procent steun kreeg in de nasleep van de aanvallen op 11 september 2001, steeds het hoogste percentage vormde van de steun voor Bush.

De bevindingen laten zien dat de trage federale reactie (en de ongeïnteresseerde en late reactie van Bush, nvdr) op de orkaan Katrina de publieke twijfels over de doeltreffendheid van het beleid van Bush heeft verhoogd. Zesenvijftig procent van de Amerikanen zei nu minder zeker te zijn over het vermogen van de regering om een terroristenaanval of een natuurramp tegemoet te treden. Meer dan zes van de tien zeiden niet zeker te zijn van Bush' capaciteiten om de juiste besluiten met betrekking tot de oorlog in Irak te nemen, en de helft drukte gelijksoortige ongerustheid uit met betrekking tot zijn vermogen de problemen van de slachtoffers van de orkaan te behandelen.

In totaal keurde 38 procent van de Amerikanen zijn buitenlandse politiek goed; 35 procent zijn economische politiek en 36 procent zijn aanpak van de situatie in Irak. De opiniepeiling heeft een foutmarge van plus of min drie procentpunten.

Bron: http://www.chinaview.cn, 15-9-2005 (Xinhuanet), vertaling wvdk/Altavista.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019