Het Cubaanse parlement doet een internationale oproep tot gerechtigheid


 

Redactie buitenland

Het Cubaanse parlement (National Assembly of Peoples Power) gaf op 1 september jl. een verklaring uit waarin wereldwijd parlementariërs, politieke en sociale organisaties en individuen werden opgeroepen om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de vijf politieke gevangenen in VS-gevangenissen en de uitlevering van Luis Posada Carriles aan Venezuela, om terecht te staan voor begane misdaden, te eisen.

In de verklaring, gepubliceerd in de kranten Granma en Juventud Rebelde, staat dat Gerardo Hernandez, Antonio Guerrero, Fernando Gonzales, Ramon Labanino en René Gonzalez slachtoffers zijn van grof onrecht vanwege hun strijd tegen terroristische acties tegen Cuba. Zij hebben nu zeven jaar opgesloten gezeten in federale gevangenissen in de VS onder maximale beveiliging, van elkaar geïsoleerd en wreed behandeld waaronder een boosaardige beperking van het familiebezoek.

In het document kan men lezen dat het proces tegen de vijf Cubanen duidelijk het gebrek aan moreel besef van de VS-regering aan het licht brengt. Er is nooit reden geweest hen te arresteren, zo'n leugenachtig proces op te zetten en hen zulke zware straffen op te leggen. De verklaring herinnert er aan dat op 27 mei jl. de taakgroep 'Arbitrary Detentions' (Willekeur bij in Hechtenis Nemen') van de VN-commissie 'Mensenrechten' het gevangen houden van de vijf Cubanen willekeurig en onwettig noemt en de VS-regering oproept dit te herstellen. Eveneens wordt gememoreerd dat op 9 augustus jl. het 11de Circuit (juridisch arrondissement) van het 'Hof van Beroep' in Atlanta de straffen, opgelegd aan de Cubaanse vijf, herroepen heeft en het schijnproces tegen hen in Miami onwettig heeft verklaard. De rechters in Atlanta hebben daarbij alle omstandigheden en achtergronden meegewogen, ook hoe het proces zich ontwikkelde en wat gebruikelijke gerechtelijke beslissingen elders zijn. Er is geen reden om de vijf nog langer gevangen te houden want zij zijn onschuldig verklaard. Het document benadrukt dat zij nog steeds vastzitten en dat de VS-regering de morele, juridische en politieke plicht heeft hen onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten.

De verklaring van het parlement zegt dat, terwijl de overheid van de VS actie voert tegen de vijf Cubaanse terreurbestrijders, zij poogt te verhinderen dat gerechtigheid gedaan wordt in de zaak van Posada Carriles, die openlijk toegeeft terrorist te zijn. Aan het verzoek van Venezuela tot uitlevering is tot nu toe geen gehoor gegeven, dit wordt gedwarsboomd door onwettige en valse manoeuvres. Meer dan drie maanden geleden werd Carriles - na zijn illegale binnenkomst in de VS - door functionarissen van de VS-regering tijdens een geheime operatie gepakt, waarbij hem werd toegestaan vrij in de straten van Miami rond te lopen en de pers te woord te staan. Zijn zaak is louter als een immigratiekwestie opgevat, wel wat anders dan het gebruikelijke geweld tegen miljoenen onbekende werkzoekende immigranten. De bedoeling volgens het document is: de publieke opinie te misleiden en de uitlevering aan Venezuela te vermijden. Venezuela claimt deze uitlevering om hem te veroordelen wegens het opblazen van het burgervliegtuig van 'Cubana Airlines' op 6 oktober 1967, waarbij alle 73 mensen die zich aan boord bevonden werden gedood. Na zijn arrestatie in Venezuela ontsnapte hij met VS-steun en ging hij door met aanslagen op president Fidel Castro en een groot aantal bomaanslagen op Cubaanse toeristencentra, waarbij een Italiaanse toerist de dood vond in een hotel in Havana.

Het document stelt dat Washington's bescherming van Posada Carriles ingaattegen Resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad, aanvaard na een voorstel van de VS op 28 september 2001, en alle internationale conventies en akkoorden ter bestrijding van terrorisme, met name de Montreal International Convention tegen terroristische bomaanslagen uit 1973.

De internnationale gemeenschap moet de Bush-regering veroordelen voor haar steun aan het wereldwijde terrorisme; die steun blijkt uit het vasthouden van de vijf Cubanen in VS-gevangenissen en uit de bescherming van Luis Posada Carriles, Orlando Bosch en andere beruchte criminelen die vrij rondlopen in Miami.

Bush en zijn onverantwoordelijke politiek moeten gestopt worden, want terwijl zij het Iraakse volk uitmoorden en duizenden levens van jonge VS-soldaten vernietigen, bedreigen zij de wereld met een oorlog zonder einde, beperken zij de vrijheid van VS-burgers en keren zij wereldwijde juridische en morele verplichtingen de rug toe door enerzijds de vijf Cubanen vast te houden en anderzijds een beruchte terrorist te beschermen, aldus de verklaring.

"Cuba's Nationale Vergadering doet een beroep op alle parlementariërs, politieke en sociale organisaties, vrouwen en mannen die dromen van een betere wereld van gerechtigheid, vrede en vrijheid, om de onmiddellijke vrijlating van Gerardo Hernandez, Antonio Guerrero, Fernando Gonzalez, Ramon Labanino en René Gonzalez en de uitlevering van Posada Carriles aan de republiek Venezuela, zodat hij berecht en gestraft kan worden voor zijn misdaden die tot nu toe ongestraft bleven, te eisen", luidt de conclusie van het Cubaanse parlement.

Bron: AIN, Havana, 2-9-2005, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019