Duitse 'Linkspartei' met 53 zetels in bondsdag

Politieke en parlementaire verhoudingen blijven labiel


 

Redactie buitenland

De DKP is verheugd over de intocht van de Linkspartij met een fractie in de Bondsdag. Het resultaat van de Linkspartij, die van alle partijen het meeste aantal stemmen won, is ook opmerkelijk omdat het werd bereikt tegen reeksen belemmeringen van de andere zittende partijen in. Als de Linkspartij de politieke eisen van de buitenparlementaire bewegingen tot inhoud van het werk van haar fractie maakt, kan dit impulsen mogelijk maken voor een sterkere beweging voor een andere politiek.

De ondernemers leggen de neoliberale partijen regeringsprogramma's op met name gericht op winstmaximalisatie. Von Pierer en BDI-president Thumann verhelen hun teleurstelling over de uitslag niet. De oproep van de ondernemers tot ingrijpende reactionaire veranderingen van het parlementaire stelsel tonen aan welke weg de economisch machtigen willen inslaan voor het veiligstellen van hun winsten. De vertegenwoordigers van het kapitaal eisen nu een oplossing die hun belangen toch kan veiligstellen: een grote coalitie (CDU + SPD). Er zijn inmiddels echter ook tekenen van een groeiende crisis in de zogenaamde volkspartijen CDU en SPD. Zij worden geconfronteerd met de realiteit van stemverliezen op grote schaal. De politieke ontwikkelingen tenderen naar Nederlandse verhoudingen. Voorlopig blijven de parlementaire verhoudingen in Duitsland labiel. De ontstane situatie dreigt de tendensen voor een afbraak van de democratie te versterken. Het gevaar van een sterkere ontwikkeling naar rechts blijft bestaan.

De ontstane situatie biedt echter ook kansen voor een nieuwe politiek, die zich oriƫnteert op de buitenparlementaire beweging en een wisseling van de politiek in de richting van sociale en democratische rechten. Tegenover het neoliberale concept moet en kan een alternatief programma van de arbeidersbeweging en haar bondgenoten worden gesteld. Het is nodig zo breed mogelijke bondgenootschappen en maatschappelijke samenwerkingsverbanden op te bouwen. De arbeiders-, vakbonds- en sociale beweging hebben hier een gemeenschappelijke verantwoording voor de ontwikkeling van een brede verzetsbeweging tegen de reactionaire sociale afbraak en de aanvallen van het kapitaal op alle sociale verworvenheden in dit land.

(Op basis van vertaling door Marcel de Jong van delen van de verklaring van het partijbestuur van de DKP, Essen, 19 september 2005)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019