Wereldfocus


'Misschien hebben we op een dag ook het geluk door een Tsunami te worden getroffen'.  

Bacterie eet Cuba schoon

Op Cuba worden opvallende successen geboekt met bacteriën om olievervuiling te bestrijden. Bioil-FC zet de giftige verbindingen uit de olie om in biologisch afbreekbare stoffen. Binnen dertig dagen kan het middel 90 procent van de vervuiling opruimen - andere middelen halen maar 55 procent. Bioil-FC werd ontwikkeld in het onderzoekscentrum CEBIMAR. Cuba was hard op zoek naar een goed middel om olietroep op te ruimen. Olietankers vervoeren dagelijks zo'n vijf miljoen vaten olie door de Caribische Zee. Ook vervuiling door cruiseschepen vormt een grote milieubedreiging voor de Caribische eilanden, hun vissers en de toeristische sector. Het Cubaanse middel werkt het best in warme zeeën. Bioremediatie voor extreem koude klimaten, zoals op Antarctica, wordt ontwikkeld door Argentijnse wetenschappers. Zij gebruiken daarbij autochtone plantenbacteriën. (IPS, 2/9-9-2005)

Broeikaseffect versterkt zichzelf

Slecht nieuws voor wie strijdt tegen klimatologische veranderingen. Uit een recente studie van het National Soil Resources Institute (Cranfield Universiteit) blijkt dat ten gevolge van de opwarming van de aarde de bodem grote hoeveelheden koolstofdioxide vrijgeeft. Die koolstofdioxide wordt zelf echter verantwoordelijk gesteld voor de opwarming van de aarde. Een vicieuze cirkel dus. De wetenschappers stelden vast dat de Britse bodem in 2003 13 miljoen ton koolstofdioxide per jaar meer vrijgaf dan in 1978. De strijd tegen de industriële vervuiling levert jaarlijks echter "slechts" een besparing van 12,7 miljoen ton koolstofmonoxide op. Een negatieve balans van 0,3 miljoen ton dus. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers grote gevolgen voor de definiëring van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Internationale inspanningen zoals het Kyoto protocol hielden namelijk nooit rekening met de bodemuitstoot van koolstofdioxide. Dat de bodem grote hoeveelheden koolstofdioxide opsloeg, was bekend. Dat die hoeveelheden ook konden vrijkomen echter nog niet. (IPS, 2/9-9-2005)

Aziatisch succesverhaal levert geen banen op

Een half miljard mensen in Azië en de regio van de Stille Oceaan hebben geen of onvoldoende werk. Zelfs landen die indrukwekkende groeicijfers kunnen voorleggen, blijven niet gespaard voor werkloosheid, zegt de Aziatische Ontwikkelingsbank in een nieuw rapport. India, Indonesië, de Filippijnen en Thailand zijn voorbeelden van landen waar het aantal banen achteruitgaat of stagneert ondanks een snelle economische groei. Vooral werkgevers die alle wetten respecteren en hun personeel naar behoren betalen zijn schaars. Het aanbod van zwartwerk en onderbetaalde baantjes is groter. Een kras voorbeeld is Zuid-Korea. De Koreaanse economie groeide in 2003 met 3,2 procent en het jaar daarop met 5,2 procent. Toch steeg de werkloosheid in Zuid-Korea van 2,8 procent in 2002 tot 3,6 procent in 2004. De Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan, een VN-instelling, greep dat voorbeeld vorig jaar in december al aan om te waarschuwen voor de 'Baanloze Groei' in Azië: economische groei die niet gepaard gaat met nieuwe banen. (IPS, 2/9-9-2005)

China zwengelt Latijns-Amerikaanse export aan

De eerste helft van dit jaar voerden de landen van Latijns-Amerika en de Cariben 17 procent meer uit dan dezelfde periode vorig jaar. De export zal in 2005 voor het tweede opeenvolgende jaar stijgen, zegt de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (Eclac) in een nieuw rapport.

Het goede nieuws is vooral te danken aan de grondstoffenhonger van China. De forse economische groei in China doet de vraag naar en de prijzen vangrondstoffen stijgen. Daarvan profiteert Zuid-Amerika, een belangrijke exporteur van aardolie, mineralen en landbouwproducten. China is intussen de op één na grootste handelspartner van Peru, de derde commerciële partner van Chili en de vierde van Brazilië, Argentinië en Cuba. Vier procent van de totale Latijns-Amerikaanse uitvoer gaat al naar China. Latijns-Amerika krijgt een pluim van de Eclac voor de lage interesten en inflatiecijfers - niet evident gezien de stijgende olieprijzen - en de begrotingsoverschotten in de meeste landen. Maar volgens de econoom Adolfo Rodríguez zou de regio nog beter scoren als regionale handel sneller herstelde. De handel tussen de landen van Latijns-Amerika heeft nog altijd niet het niveau van vóór de Aziatische crisis van 1997 bereikt. (IPS, 2/9-9-2005)

VS en EU: onterechte vrees voor China

Begin dit jaar werd nog maar eens duidelijk dat de Aziatische tijgers niet te stuiten zijn in hun economische opgang. De importbeperkingen op textiel vielen weg en Chinese en Indiase producten overspoelden de Amerikaanse en Europese markt. Het Westen voelde zich bedreigd, onder andere in zijn eigen exportpositie, en ging op de rem staan. Niet nodig, aldus Joseph Quinlan, Managing Director van de Bank of America Capital Management. De Verenigde Staten en Europa blijven nog steeds verantwoordelijk voor het grootste deel van de geëxporteerde goederen. Het aandeel van de VS daalde in de periode 1980-2003, slechts met 2,2 procent, een peulenschil. De zorgen van de Europese Unie zijn echter meer terecht: haar exportcijfers daalden met 7,3 procent in diezelfde periode. Maar ook deze negatieve percentages moeten met een korrel zout genomen worden, vindt Quinlan. Azië, met China op kop en India in zijn kielzog, mag dan wel zijn aandeel in de wereldwijde export van goederen verhoogd hebben, de toename komt vooral ten gunste van buitenlandse bedrijven die zich in de Aziatische landen gevestigd hebben om te kunnen genieten van de lagere productiekosten. Het is duidelijk dat Quinlan redeneert vanuit de zorgen en belangen van... westerse aandeelhouders. (IPS, 2/9-9-2005)

Andersglobalistische Internationale; Europese Socialisten globaliseren

Elio di Rupo, Eveline Herfkens en duizenden andere politici en vakbondsmensen gaan zich vrijdag 2-9 en zaterdag 3-9 verzamelen in Milaan voor het tweede Global Progressive Forum. Centrumlinks wil in de geest van het Wereld Sociaal Forum netwerken en aan de andersglobalistische weg timmeren.

Het Forum is een initiatief van de Partij van de Europese Socialisten (PES), de socialisten in het Europese Parlement en Socialist International, de vereniging van 161 socialistische politieke partijen en organisaties. De deelnemers willen alternatieven formuleren voor een wereldpolitiek die naar hun smaak te zeer gedomineerd wordt door "religieus conservatisme, vrijemarktextremisme en militair unilateralisme", zeg maar de VS.

De socialistische beleidsmensen breken onder meer een lans voor de Millenniumdoelen. Ze zullen in Milaan ook 'Africa21' lanceren, een campagne om Afrika op een permanente basis te steunen. (IPS, 2/9-9-2005))

Gods toorn en de vrienden van Bush

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid stimuleert burgers geld voor de slachtoffers van Katrina over te maken aan 'Operation Blessing'. Die organisatie wordt geleid door de omstreden rechtse tv-evangelist Pat Robertson. Robertson, een voorman van Christelijk Rechts, interpreteert orkanen steevast als tekenen van de toorn Gods voor de liberale en ketterse levenswijze van veel Amerikanen. Hij zorgde voor ophef door op te roepen tot het vermoorden van de linkse Venezolaanse president Hugo Chávez. "Een stuk goedkoper dan een oorlog beginnen," luidde de redenering. 'Operation Blessing' werd in het verleden al meer dan eens beschuldigd van de ontvreemding van geld bestemd voor liefdadigheid. Donaties voor Rwanda zouden in de 90er jaren zijn afgeleid naar een mijnbouwbedrijf waar Robertson vennoot was. In 2002 werd 'Operation Blessing' in verband gebracht met contracten voor de ontginning van goudlagen die Robertson afsloot met de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor. (IPS, 2/9-9-2005))

'Afrika is de grootste verliezer van de globalisering'

In een toespraak voor de Afrikaanse Unie woensdag 31-8 achtte de president van Tanzania, Benjamin William Mkapa, het Westen verantwoordelijk voor de aanhoudende slechte prestaties van de Afrikaanse economie. De Amerikaanse en Europese landbouwsubsidies tasten nog steeds het Afrikaanse concurrentievermogen in de internationale handel aan, verklaarde Mkapa, die woensdag zijn vierdaagse bezoek aan Ethiopië afrondde. Mkapa riep zijn Afrikaanse collega's op om voortaan een minder afhankelijke koers te varen. "We zijn teveel afhankelijk van de VS en de EU als afzetmarkt voor onze exportproducten. Afrika is de grootste verliezer van de globalisering en zal dat ook blijven zolang de Afrikaanse leiders en hun burgers berusten in de systematische uitbuiting en oneerlijkheid die onze relaties met de buitenwereld kenmerken", aldus Mkapa. Daarnaast prees hij de opmerkelijke toename van Chinese en Indiase investeringen in Afrika en verwelkomde nieuwe initiatieven voor meer Zuid-Zuid-handel. (IPS, 2/9-9-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019