Klassiek en Actueel

"(...) In alle kapitalistische landen ter wereld past de bourgeoisie in de strijd tegen de arbeidersbeweging en de arbeiderspartijen twee methoden toe. De eerste methode bestaat uit geweld, vervolgingen, verboden, onderdrukking. In feite stamt deze methode uit het feodale tijdperk, uit de middeleeuwen. Overal - in de ontwikkelde landen in mindere mate - bestaan lagen en groepen van de bourgeoisie die aan deze methode de voorkeur geven, en in bepaalde, bijzonder kritieke momenten van de strijd van de arbeiders tegen de loonslavernij verenigt deze methode de gehele bourgeoisie, al haar lagen. Voorbeelden van dergelijke historische momenten worden ons door het chartisme in Engeland in de jaren 1849 en 1871 in Frankrijk gegeven. De andere methode van de bourgeoisie in de strijd tegen de beweging bestaat in het veroorzaken van verdeeldheid onder de arbeiders, in het desorganiseren van hun rijen, in het omkopen van afzonderlijke vertegenwoordigers of afzonderlijke groepen van het proletariaat ten einde ze naar de kant van de bourgeoisie over te halen. Methoden van dit slag zijn niet uit de tijd der leenheren, doch zijn zuiver burgerlijke, moderne en beantwoorden aan de ontwikkelde, geciviliseerde toestanden van het kapitalisme, aan het democratische systeem (...)".

Uit: De strijdmethoden van de burgerlijke intellectuelen tegen de arbeiders, W. Iljin (Lenin), juni 1914.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019