Pastorale Oproep om goederen voor Cuba te overhandigen


Caravanisten brengen spullen over de grens. Computers moesten achterblijven.  

Samenvatting van de 'Pastorale Oproep' aan president Bush en staatssecretaris van Handel, Gutierrez, in augustus 2005 door leiders in de VS van verschillende kerkgenootschappen en religies, ter ondersteuning van het werk van IFCO/Pastors for Peace in de VS.

Naar onze mening werken de Pastors for Peace vanuit de grote geloofstradities zoals o.a.: 'Spreek je uit, oordeel rechtvaardig en bepleit de zaak van de armen en behoeftigen' en 'Laat ons niet met woorden elkaar liefhebben maar in oprechtheid en actie.'

Als burgers van de VS staan wij achter de opvatting van Pastors for Peace, dat het verbinden van een officiƫle vergunning door de regering aan religieuze activiteiten, ons inziens een zeer gevaarlijk precedent kan scheppen.

Sinds 1992 zamelt Pastors for Peace humanitaire hulpgoederen in van kerken, ziekenhuizen, scholen, organisaties en personen, in heel de VS voor de jaarlijkse zogeheten 'Friendshipment Caravan US-Cuba'. Meer dan 2500 ton humanitaire hulpgoederen zijn sindsdien aan Cuba geleverd, zonder de - hierboven genoemde - officiƫle vergunning daartoe aan te vragen. Met grote zorg worden de hulpgoederen direct overgedragen aan diegenen waarvoor zij bedoeld zijn.

Pastors for Peace gelooft en leert, met woord en daad, en ons inziens terecht, "dat Cuba niet onze vijand is" en dat het onze morele plicht is onrechtvaardige wetten het hoofd te bieden, vanuit ons geloof. Na diepgaand onderzoek in deze, zijn wij allen tot de conclusie gekomen dat de blokkade tegen Cuba (al meer dan 40 jaar) onrechtvaardig, illegaal en immoreel is.

Onlangs - 21 juli 2005 - hebben douane-officieren in Mc.Allen, Texas, instructies van het ministerie van Handel van de VS volgend, ongelukkigerwijze 43 dozen humanitaire hulpgoederen in beslag genomen toen de 16de Friendshipment Caravan deze goederen over de grens, via Mexico naar Cuba wilde brengen: een dozijn computers, kabels, modems, calculators, inktpatronen, printers en keyboards, bestemd voor Cubaanse kinderen en volwassenen met visuele belemmeringen e.d.

Wij zijn dan ook ten diepste bezorgd dat deze goederen voor mensen die speciale zorg nodig hebben, in beslag genomen zijn en vastgehouden worden door medewerkers van het VS-ministerie van Handel. Wij, bisschoppen, geestelijken, rabbies, imams, theologen en andere gelovigen die hier ondertekend hebben, verzoeken respectvol en dringend dat u alles zult doen wat in uw vermogen ligt om te waarborgen dat de Pastors for Peace hun missie ten volle kunnen voltooien en de verantwoordelijke autoriteiten in uw regering de onmiddellijke overhandiging bevelen van bovenvermelde eigendommen, opdat deze hulp haar bestemming bereikt.

Vertaling Ien van Ginneken.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019