Stuur Balkenende 2 met vervroegd pensioen

Eerst de mensen, niet de winsten


 

Wil van der Klift

Met de economie gaat het slecht, maar niet met de winsten. De ondernemers schuiven de lasten van de crisis door naar de werkenden en uitkeringsgerechtigden. De winsten rijzen de pan uit. De koopkracht van de bevolking holt achteruit. Dat verdiept de crisis en leidt ertoe dat de ondernemers nog harder zullen roepen om nog meer verlaging van de loon- en arbeidskosten. Korter kan de neoliberale politiek van Balkenende 2 niet worden beschreven. Het koffertje van Zalm zal op Prinsjesdag blijken niet voldoende inhoud te hebben om de opgelopen achterstand van het levenspeil te vergoeden.

Op een andere manier uitgedrukt kan het ook: de aanstaande WW-hervormingen leveren een lastenverlichting van 90 miljoen euro op voor de werkgevers en een besparing voor de staat van 254 miljoen (in 2011). Die 344 miljoen euro moet de bevolking ophoesten. Overhevelen van geld van de bevolking naar de ondernemers is de taak van de huidige regering.

De Nederlandse beursfondsen hebben een uitstekend eerste halfjaar achter de rug. De totale winst kwam uit op 31,2 miljard euro. Ook de omzet steeg met gemiddeld 16,8 procent tot 429,1 miljard euro. De 133 beursgenoteerde ondernemingen boekten een totale winst van 31,2 miljard euro, tegen 24,6 miljard euro een jaar eerder, een stijging van 26,9 procent! De winstmarge is aanzienlijk toegenomen. Kassa voor de aandeelhouders. Tegenover 19 bedrijven met verlies en 30 fondsen met een lagere winst staan maar liefst 84 fondsen met een hogere winst. Ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven (67 van de 133) boekte in het eerste halfjaar 2005 een winststijging van meer dan 20 procent! Het loonstrookje daarentegen liet een forse daling zien. Dat is kapitalistische logica. De sterke winstontwikkeling is dan ook met name te danken aan (loon)kostenbesparingen, efficiencymaatregelen, een terughoudend investeringsbeleid en lagere rentelasten.

Ook het MKB rekent op meer winst

De resultaten van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zullen in 2005 beter zijn dan vorig jaar. De winst over 2005 neemt volgens onderzoeksbureau EIM met 3,25 procent toe. In het MKB verdwijnen dit jaar 15.000 banen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek. Voor 2006 verwachten de ondernemers een verdere stijging van afzet en winst.

Alles gaat binnenkort duurder worden

Behalve Shell, BP en de regering Balkenende wordt niemand vrolijk van de hoge olieprijs. De hogere brandstof- en energieprijzen zijn slechts het topje van de ijsberg in een wereld die draait om plastics. Ontelbaar zijn de toepassingen: huishoudelijk materiaal, draagtassen, broodzakken, vuilniszakken, kozijnen, autobanden, glas, een eindeloze reeks producten. Grondstoffen voor plastic producten zijn de afgelopen anderhalf jaar zo'n tachtig tot honderd procent in prijs gestegen. Talloze producten zullen binnenkort veel duurder worden. Al die producten gaan tientallen procenten in prijs omhoog. De kosten worden op de 'consument' afgewenteld.

Nederlanders steeds dieper in de problemen

Nederlanders hebben steeds meer moeite om de nota's van de huisarts en het ziekenhuis te betalen. Ook de kosten van huur of hypotheek vormen in toenemende mate een probleem. Zorgkosten zijn vooral voor mensen boven de 45 jaar een groeiend probleem. Zij zullen nog dieper in de problemen komendoor de komst van de nieuwe zorgverzekering per 1 januari. Mensen tussen de 25 en 35 jaar, de periode dat je kinderen krijgt, hebben de grootste problemen. Hun uitgaven stijgen aanzienlijk, terwijl tegelijkertijd de inkomsten dalen, omdat vrouwen meestal korter moeten werken als zij kinderen krijgen.

De meeste huishoudens hebben in 2004 de vaste lasten zien stijgen met naar schatting gemiddeld 14 procent. 'Het zoet' dat het kabinet-Balkenende de bevolking belooft, zal in veelal (30 procent) worden gebruikt om schulden af te betalen. Wie het nog kan (30 procent), zal het op de spaarrekening zetten. Zo ernstig is de economische situatie. Er bestaat grote twijfel over het inkomen. De zorgen over de ziektekosten zijn groot. Niemand weet hoeveel hij vanaf 1 januari moet gaan betalen. Maar veel mensen zien de bui hangen. Niet alleen door de ziektekosten, maar ook doordat de energierekening in 2006 honderden euro's hóger dreigt uit te vallen. De koopkracht heeft een enorme deuk opgelopen.

Kabinet zou van kleur moeten veranderen

Het kabinet zou met zoveel compensatie over de brug moeten komen om het vertrouwen in de economie terug te brengen, dat het helemaal van kleur zou moeten veranderen. Verlaag de ziektekosten, vraagt 80 procent van de Nederlanders. Een algemene BTW-verlaging van 19 naar 16 procent. Lagere inkomstenbelasting. Lagere energie/milieu en wegenbelasting. Teruggave van het 'Kwartje van Kok'. De lastenverlichting in 2006 zou volgens meer dan de helft van de bevolking netto per maand tussen de 100 en 600 euro moeten bedragen. Dat is wat een grote meerderheid in dit land wil: compensatie voor de plundering van hun portemonnee. En dat is precies wat het huidige kabinet wil, noch kan.

Daardoor is het vertrouwen van de bevolking in de overheid en de regering naar een dieptepunt gezakt. Nog geen 40 procent is tevreden, terwijl dat in 2000 nog gold voor tweederde van de bevolking. In 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport waarin het maatschappelijk welzijn wordt gemeten, staat dat de weerzin tegen deze politiek wel degelijk onderbouwd is. De politieke belangstelling, actiebereidheid en behoefte aan inspraak zijn juist groter geworden. De weerzin uit zich echter nog in een gevoel van machteloosheid. Dat gevoel is in het afgelopen decennium alleen maar groter geworden. De bevolking laat zich niet nog langer met wat pepernoten zoethouden. Maar deze regering is niet bij machte het tij te keren en moet zo snel mogelijk met vervroegd pensioen worden gestuurd.

Lonen en uitkeringen omhoog!
Stop de premieverhogingen!
Eerst de mensen, niet de winsten!
Voor sociaal fatsoen, stuur Balkenende 2 met vervroegd pensioen!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019