Domme arrogantie van een grootmacht

De vijf Cubanen in de VS mogen geen gelijk krijgen


 

Thomas Janssen

De Amerikaanse regering wil in de zaak van de vijf geen ongelijk bekennen. Een drietal rechters van het Hof van Beroep in Atlanta heeft in augustus jl. eenstemmig de uitspraak in het Miamiproces van 2001 tenietgedaan. De vijf kregen geen eerlijke en onpartijdige rechtsgang, de advocaten hadden onvoldoende toegang tot de bewijsstukken, de massale perscampagne zette jury en getuigen onder zware druk en de behandeling van de beschuldigden was tegen de eigen nationale wetgeving, luidde hun oordeel.

Deze rechtsverkrachting kreeg nu het logische vervolg: de federale baas van de openbare aanklagers in Miami, Alexander Acosta, heeft bepaald dat de conclusie van het drietal rechters van het Hof van Beroep opnieuw bekeken moet worden, nu door alle twaalf leden van de Beroepscommissie van Atlanta.

Hoewel gezaghebbende juristen oordeelden dat de argumenten in het lijvige rapport van het drietal volstrekt overtuigend en gedegen onderbouwd waren, kon Acosta als enige verklaring ophoesten "dat een heroverweging door het volledige panel (van het Hof van Beroep) nodig is om uniformiteit in de rechtsspraak te handhaven." En dit is nu juist door de advocaten van de vijf en door het drietal rechters aangevoerd: eerdere rechtszaken in de VS werden naar andere regio's verplaatst als er plaatselijk heftige antigevoelens en vooroordelen bestonden tegen de beklaagde. Miami, waar de bevolking gedomineerd wordt door Batista-aanhangers die bij de revolutie vluchtten naar Florida, is berucht vanwege antipropaganda en terroristische daden tegen Cuba.

De rechtsgang en de behandeling van de vijf Cubanen werd in mei van dit jaar scherp bekritiseerd door de taakgroep 'Willekeur bij Detentie' van de Verenigde Naties: "de rechtszaak vond niet plaats in het vereiste klimaat van objectiviteit en onpartijdigheid en Miami is niet de juiste plek. Er is bewijs dat het daar bijna onmogelijk is een onpartijdige jury te vinden in een zaak die Cuba betreft."

Dit laatste werd bevestigd door verschillende inwoners van Miami die voor de jury gevraagd waren, maar die afhaakten toen ze hoorden dat het een zaak tegen de Cubaanse regering betrof "omdat men in een rechtszaak in Miami niet onpartijdig kon oordelen."

Het persagentschap 'Cubana de Noticias' van 29 september jl., waaraan deze gegevens ontleend zijn, merkt daarbij op dat een volgende stap voor de 'federalen' in Miami wel zal zijn, de rechtszaak ook aanhangig te maken bij de Hoge Raad. Dat zal als boosaardig gevolg hebben dat de vijf nog jaren achter de tralies blijven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019