Filippijnen Actueel


Op de Filippijnen wordt bijna dagelijks gedemonstreerd tegen Arroyo. Het politiegeweld neemt toe.  

President Gloria Arroyo gaat met hardere hand regeren

Terwijl de oppositie naarstig naar andere wegen zoekt om de door het parlement verworpen aanklacht tegen president Gloria Arroyo alsnog onderzocht te krijgen, en onderzoekt hoe de president afgezet kan worden, zit de president natuurlijk niet stil om dit te voorkomen. Politie en leger hadden al veel 'officieuze' vrijheden om mensenrechten van oppositieleden te schenden, maar nu zijn er tekenen aan de wand dat deze 'vrijheden' officieel gaan worden.

Filippijnen herdenken 33ste verjaardag van Staat van Beleg

Op 21 september is op de Filippijnen de afkondiging van Staat van Beleg door de voormalige dictator Ferdinand Marcos, 33 jaar geleden, herdacht. Terwijl de regering deze dag tracht te vergeten, werken oppositiegroepen en voormalige slachtoffers van het Marcosregime hard om de herinneringen levend te houden. De huidige situatie in het land - zie bovenstaande - en de beperkte kennis van de jeugd over deze donkere periode maakt dat dit noodzakelijk is.

Stijgende brandstofprijzen doen voedselzekerheid afnemen

De bijna wekelijks stijgende brandstofprijzen - een gemiddelde van 0,35 euro per week - drukt steeds zwaarder op het al veel te kleine inkomen van de gemiddelde Filippijnse arbeider. Uit een recent onderzoek blijkt dat de bevolkingsgroep die regelmatig hongerlijdt met 2,7 procent is gestegen. Ook voor de exploitanten van het 'kleine openbaar vervoer' (jeepney's en dergelijke) is de armoede toegenomen, ondanks een tweetal prijsstijgingen in deze sector. Arbeiders willen dat de brandstofprijzen weer gereguleerd worden om verdere prijsstijgingen te voorkomen. Maar de overheid lijkt niet verder te komen dan het eindeloos manipuleren van statistieken.

Leider van stakende Nestléarbeiders vermoord

Op 22 september werd de leider van de reeds drie jaar stakende Nestléarbeiders, Diosdado Fortuna, op koelbloedige wijze vermoord. Hij is de tweede stakingsleider die is vermoord en eveneens ook de tweede arbeidersleider die dit jaar vermoord werd. Vakbonden verwachten dat hij zeker niet de laatste zal zijn, integendeel.

Bron: Filippijnengroepen België - Filippijnen actueel 28/9-2005

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019