Kapitalisme? Nee, bedankt!


KNE-jongeren waren duidelijk aanwezig op grote demonstratie in Thessaloniki tegen kapitalistisch Europa in 2003. (Foto Manifest)  


KNE-jongeren waren duidelijk aanwezig op grote demonstratie in Thessaloniki tegen kapitalistisch Europa in 2003. (Foto Manifest)  

Anna Ioannatou

Op 15-18 september hield Griekenland's communistische jeugdbeweging (KNE) haar 31ste festival onder het motto "de waarheid leren, de wereld veranderen". Daarmee aanduidend hoe belangrijk de juiste informatie is, of het nu gaat om het verleden of het heden.

En aan dat juiste geschiedenisonderwijs en die juiste informatie schort het steeds meer. Niet toevallig. Jongere generaties, die steeds meer in de tijd verwijderd raken van de belangrijkste conflicten van de 20ste eeuw en er niets meer over leren op school, of de geschiedenis op haar kop voorgeschoteld krijgen, kunnen moeilijk uitmaken wie in de huidige tijd verantwoordelijk is voor wat.

Een treffend voorbeeld was in mei jl. de viering van de 60ste verjaardag van de antifascistische overwinning, waarbij men de beslissende bijdrage van de Sovjet-Unie vrijwel uit het gezichtsveld heeft laten verdwijnen. Nog even en het hele bestaan van de Sovjet-Unie wordt uit het gezichtsveld verwijderd. Die kant gaat het tenminste op. Ook wordt deze eerste poging, een nieuw historisch perspectief opbouwen in socialistische richting, steeds meer afgeschilderd als iets misdadigs.

In oktober komt de Raad van Europa tenminste (voor de tweede keer) met een memorandum ter veroordeling van de communistische ideologie. De opstellers ervan vinden dat het nazisme al vaak genoeg veroordeeld is, maar het communisme helemaal niet. Bovendien constateren zij een gebrek aan anticommunisme bij de jongere generatie en dit zou te wijten zijn aan het onderwijs!

Kennelijk is de geschiedvervalsing en/of -verzwijging in de schoolboeken nog niet effectief genoeg geweest. Terwijl in de 'oude' lidstaten het antifascisme tenminste nog gevierd werd, werden in sommige nieuwe lidstaten zelfs monumenten voor het nazisme opgericht en wordt in schoolboeken de liefde voor het vaderland gedoceerd naar het voorbeeld van de SS'ers.

Welk realisme?

De jeugd moet dus op zoek naar de historische waarheid om de huidige waarheid te leren kennen, om te snappen wie voor sociale afbraak en uitzichtloosheid, voor oorlogsdreiging en imperialisme verantwoordelijk zijn en wie daar de echte tegenstanders van zijn. Via het onderwijs en de media kom je daar niet meer achter. Vandaar de leuze: waarheid leren, wereld veranderen.

Bovendien zal er in de maand oktober door de KKE (Communistische Partij) een panhelleense conferentie gehouden worden met als thema de problemen van de jeugd en de steun aan de KNE.

In zijn toespraak op het KNE-festival wees de leider van de jeugdbeweging erop hoe de nieuwe moraal eruitziet voor de jeugd: "We moeten allemaal survivors worden. Zwak moet het onderspit delven." En: "Hoe ze ons er ook van proberen te overtuigen dat we vrij zijn te doen wat we willen, te gaan en staan waar we willen, te roken en te drinken wat we willen, te dragen wat we willen en te worden wat we willen, toch houdt onze vrijheid op bij de fabriekspoort, in de rij voor het arbeidsbureau, de kinderarbeid, de eentonigheid op school en het analfabetisme, het waardeverlies van de universitaire opleiding.

Op dat punt begint de terreur van ontslagdreiging, de onzekerheid voor detoekomst, de stress en het gedraaf. Verder mag je zoveel schelden als je wilt, maar zodra je twijfels hebt, laat staan je organiseert samen met anderen tegen de bestaande macht, ben je ongehoorzaam en word je buiten de wet gesteld."

Verder benadrukte hij dat je tegen het 'realisme' van de consensus en de ondergeschiktheid het realisme van de hedendaagse behoeften moet stellen en dat de strijd van nu zich ook militant moet keren tegen de (over)heersende ideologie op de werkplaats en op school, juist om te onthullen hoe reactionair en leugenachtig die is.

Een hoopvol teken dus, dat dit jaarlijkse vierdaagse communistische jeugdfestival steeds meer bezoekers trekt!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019