"Verdediging van Milosevic moet en zal gehinderd worden"

Interviewer: Peter Wolter

Een interview met Peter Betscher, penningmeester van de Vereniging voor Internationale Solidariteit (VIS e.V), die het fonds voor rechtshulp aan Slobodan Milosevic beheert.

Met twijfelachtige argumenten werd het Duitse donatiefonds voor rechtshulp aan de Joegoslavische ex-president in beslag genomen.

vraag: Politie en Justitie gaan steeds rigider te keer tegen linkse kranten, websites en antifascistische initiatieven. Kortgeleden werd beslag gelegd op de rekening voor giften, die de verdediging van de vroegere Joegoslavische president Slobodan Milosevic voor het Tribunaal voor 'Oorlogsmisdadigers' in Den Haag moet financieren. Met welke motivering?

De Dienst Financiƫle Zaken (Oberfinanzdirektion/OFD) in Koblenz heeft niet alleen beslag gelegd op de rekening, maar ook een huiszoeking bewerkstelligd. Het huiszoekingsbevel was gebaseerd op een overtreding van de wet op de buitenlandse handel. Uit een brief van het OFD aan kantongerecht Darmstadt zijn we echter te weten gekomen dat we een overtreding van een EU- verordening begaan zouden hebben. Die stelt, dat het verboden is aan Milosevic, en aan bepaalde genoemde personen uit zijn kring, geld beschikbaar te stellen.

vraag: Dit was de derde actie tegen de steunrekening. De vorige keren hebben zowel het kantongerecht Darmstadt als het openbaar ministerie in Frankfurt gesteld dat die EU-verordening niet geldt voor giften ten behoeve van de verdedigingskosten. Moet het OFD zich niet aan deze rechtspraak houden?

Moeten ze, maar dat doen ze niet. Zij vervolgen ons al langere tijd: allereerst waren ze betrokken bij het bevriezen van onze rekening bij de Volksbank Koblenz. Nadat we gerechtelijk ingegrepen hadden, werd het vrijgegeven en openden we een nieuwe rekening bij de Postbank. Die werd echter na korte tijd, na een interventie van de OFD, ook weer opgezegd. De derde actie was de huiszoeking en de in beslagname van het geld van de nieuwe rekening bij een andere bank. Juridisch is dit alles onhoudbaar, maar ik heb het vermoeden dat er een directe bevelslijn loopt van de regering tot in de OFD.

vraag: Rechtshulp betekent niet dat de giften voor Milosevic persoonlijk zijn, maar voor zijn verdediging ingezameld worden. Het is moeilijk te begrijpen wat de acties van de OFD met de rechtstaat van doen hebben...

Al het mogelijke wordt geprobeerd om te verhinderen dat Milosevic zich kan verdedigen. De repressie gaat echter nog verder: tegelijkertijd met het bevriezen van de rekening werd tegen twee medewerkers van de Vereniging voor Internationale Solidariteit een strafzaak voorbereid wegens het witwassen van geld. Dat werd natuurlijk snel weer ingetrokken.

vraag: Welk geld zouden zij hebben witgewassen?

Weten we niet. Over dit justitieel onderzoek en het stoppen daarvan waren we niets te weten gekomen, als onze advocaat niet inzage van de akten had gevraagd. Ik denk dat achter deze benadering de overweging zit om ons fonds voor rechtshulp tot tenminste voorjaar 2006 lam te leggen. Tot die tijd heeft de rechtbank de verdediging van Milosevic gepland. Ik vermoed dat het drie of vier maanden duurt tot de beslissing valt in de door ons begonnen rechtszaak tegen de inbeslagname en de huiszoeking.

vraag: Waarom moet de verdediging van Milosevic gesteund worden? Hij heeft toch bewust geen aanspraak gemaakt op juridische bijstand, omdat hij de rechtbank niet erkent?

Het gaat om zijn team van rechtsadviseurs: er moeten documenten voorbereid worden, er zijn reiskosten, onkosten, etc. Ook in andere landen wordt voor de verdediging van Milosevic geld ingezameld, mij is nog geen zaak bekend dat daar een fonds voor rechtshulp gehinderd is. Wij appelleren nu aan de leden van het Europees Parlement om onze zaak daar ter sprake te brengen.

vraag: Als iemand nu een bijdrage wil doen, zodat Milosevic zich verdedigen kan, waar kan hij zijn giften storten?

Door de hiervoor beschreven aanvallen moesten we naar een nieuwe rekening uitwijken. De nu actuele rekening is die van de Joegoslavisch-Oostenrijkse Solidariteitsbeweging:

Jugoslawisch Osterreichische Solidaritatsbewegung (JOSB)
Bank Austria, IBAN AP49 1200 0503 8030 5200: BIC: BKAUATWW

Vertaling Maarten Muis.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019