Vergadering van het partijbestuur op 27 augustus 2005

Nationaal is er sprake van stagnatie en stilte. De kapitalistiche crisis zet door, maar de economie krabbelt tijdelijk weer even overeind. Cijfers worden echter, met het oog op de naderende verkiezingen, rooskleuriger voorgesteld. Wel nemen de winsten snel toe, is er een overvloed aan kapitaal en puilen de bankkluizen uit. De aanslagen op de bevolking worden even verminderd, maar met de verkiezingen voor de boeg is het weer tijd om cadeautjes uit te delen.

Er is geen beweging door de FNV waar te nemen - alle acties zijn afgeblazen, nieuwe staan niet op de rol - verbonden als zij is aan de reformistische partijen. Feitelijk volgt zij de PvdA-koers. De meeste vakbondsbestuurders komen alleen in actie als zij (bijna) zeker weten dat zij gaan winnen. De vakbeweging aarzelt, maar ook andere bewegingen, zoals Keer het Tij, hebben geen duidelijk aanvalsplan en leiden de politieke weerstand tegen Balkenende 2 af door ludieke acties te organiseren. De mogelijkheid van een kabinet Balkenende 3 is zeer wel aanwezig. Dit moet met alle macht voorkomen worden.

De aardgasprijs is, door de hoge olieprijs, hoog. Dat is op korte termijn gunstig voor de schatkist. De economische gevolgen van de hoge aardolieprijs is echter nog niet goed zichtbaar. Maar het inflatiecijfer gaat langzaam omhoog. In de VS is er angst voor het instorten van de huizenmarkt, een mogelijkheid die ook in ons land aanwezig is. De lastenverlichting door middel van het afschaffen van een deel van de OZB door de regering is het verleggen van de problematiek naar de gemeenten en dus uiteindelijk naar de bevolking.

Internationaal ziet het er allemaal positiever uit. Venezuela en Cuba werken nauw samen. Mede door hun voorbeeld ontwikkelen overal in Latijns-Amerika regeringen programma's voor de bevolking. Maar ook elders (Centraal-Aziƫ, Kaukasus, enz) zijn nieuwe bondgenootschappen tegen het VS-imperialisme aan het ontstaan. In de VS groeit het verzet tegen Bush. Rusland en China (maar ook India, Iran, Wit-Rusland en nog enkele andere landen) gaan nauwer economisch en militair samenwerken. De NCPN zal de komende periode met name ook de ontwikkelingen in China op de voet volgen. Sommigen beweren dat China al volledig kapitalistisch is en imperialistische trekken begint te vertonen. Dat werd in bepaalde kringen vroeger ook over de Sovjet-Unie beweerd. Het lijkt er meer op dat er sprake is van een ingewikkelde weg naar verdere versterking van het socialisme.

Vijfde partijcongres: De eerste stukken zullen op de PB-vergadering van oktober worden besproken. De congrescommissie zal op dezelfde vergadering benoemd worden.

Mededelingen: De twee CJB-afgevaardigden naar het Wereldjeugdfestival in Caracas zijn gestrand in Madrid. Ondanks grote inzet van de Venezolaanse ambassade lukte het niet om hen verder te krijgen. We proberen nu via de rechter het geld voor de tickets (2300 euro) terug te krijgen. Volgende vergadering 8 oktober a.s.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019