Van de redactie


 

In Duitsland heeft de bevolking een halt toegeroepen aan de schijnbaar vanzelfsprekende winst voor het neoliberale beleid van CDU/CSU en FDP. Het leverde een patstelling op die de ware aard van de Duitse sociaal-democratische leiding nog meer zal blootleggen. Er dreigt een brede coalitie die het afbraakbeleid van Schröder alleen maar versterkt kan voortzetten. In heel Europa klinkt van rechts de roep om een adempauze. Dat zal de sociaal-democraten als muziek in de oren klinken. Maar het zal een stilte zijn voor een nog grotere storm. De plannen liggen klaar. De EVP (Europese Volkspartij) een coalitie van conservatieven en christen-democraten (onder meer 'ons' CDA) heeft het initiatief genomen voor de zoveelste aanval op korte termijn op Cuba. Maar voor de langere termijn wil de EVP alle partijen en organisaties die voor 'klassenstrijd' en 'de dictatuur van het proletariaat' zijn, dus alle communistische partijen en organisaties, verbieden. Het kapitaal weet wie zijn echte vijanden zijn. Links zal zich de komende jaren precies op dit punt verder splitsen, maar er zullen ook nieuwe veel krachtiger bondgenootschappen door ontstaan. De polarisatie zorgt voor helderheid, prikt luchtballonnen vol illusies door, zal leiden tot coalities van mensen die inzien dat het huidige systeem moet verdwijnen en dat binnen en door dit systeem sociale ongelijkheid, honger en armoede stelselmatig zullen toenemen.

Op 7 oktober staat België een algemene staking te wachten. Dat is nog heel wat anders dan een grote demonstratie op het Museumplein. De Belgische FNV aarzelt geen moment om de druk van de werkvloer uit te voeren. Dat is andere koek dan in dit land. Een beetje meer Belgische strijdbaarheid zou de bevolking van Nederland heel wat winst opleveren. De bankkluizen puilen uit en de meeste bedrijven behalen vette winsten. Het is echt alleen een kwestie van verdeling. Afwachten en berusten maakt de portemonnee van de bevolking leger en collectieve voorzieningen kleiner. Klassenstrijd haalt het geld bij de rijken en zakkenvullers weg. Het gaat echt niet met een Robin Hood-petje of autoband op je hoofd. Een ludieke omsingeling van de Tweede Kamer, op de zaterdag ná Prinsjesdag, hoe gezellig ook, laat Balkenende 2 en de jongens en meisjes in het VNO-NCW kantoor alleen maar schaterlachen.

Volgende keer misschien eens het VNO-NCW-kantoor omsingelen?

Nee, het zal er om gaan de Nederlandse top van de vakbeweging uit zijn winterslaap te halen. De zogenaamde linkse oppositie en de vakbewegingstop kijken de kat uit de boom, bang als ze zijn voor echte (klassen)strijd.

Ze buigen mee met de kletspraatjes over noodzakelijk inleveren van rechten, inkomen en uitkeringen, terwijl de meeste mensen die praatjes allang doorzien als pure rechtse propaganda! De mensen willen uiteindelijk boter bij de vis. Niet alleen een minder snelle stijging van de lasten, maar 'gestolen eigendommen' terug. Het wachten is op de feitelijke uitkomsten van alle beloften. De komende zes maanden worden wat dat betreft een toets. De gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zullen een eerste cijfer voor de regering te zien geven.

Gezien de slappe houding van de vakbewegingstop en het warmlopen voor de komende verkiezingen door alle politieke partijen in de Tweede Kamer, zal het er waarschijnlijk op korte termijn niet van komen, maar de enige manier voor de bevolking om de plunderingen van de laatste jaren vergoed te krijgen is door strijd. De Belgische bevolking zal meer winnen door haar strijd dan de Nederlandse met haar afwachtende houding. Maar uiteindelijk helpt alleen een andere maatschappijvorm. Dat heeft de EVP goed begrepen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019