Tsjernobyl: de echte ramp

Michel Wijnhold

De ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl was een verschrikkelijke ramp. De ramp had veel groter kunnen zijn als er niet duizenden arbeiders en soldaten met gevaar voor eigen leven het gat in de reactor hadden gerepareerd. Begin 90-er jaren werd geschat dat er tienduizenden uiteindelijk zouden sterven aan de gevolgen van de straling, het goede nieuws is dat dit aantal tot nu toe is meegevallen. De nieuwste schatting staat op vierduizend mensen die uiteindelijk zouden kunnen sterven aan de gevolgen of er al aan gestorven zijn. Volgens een rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie (*) zijn er opvallend veel mensen, onder andere veel kinderen, genezen van kanker die ze als gevolg van de ramp hadden opgelopen. Er wordt nu echter een nieuwe ramp duidelijk. Men vreest dat het aantal sterfgevallen en ziekten hoger uit kan vallen door de armoede en gerelateerde stress, een gevolg van het herstel van het kapitalisme in de Sovjet-Unie. Misschien is Gorbatsjov een ergere ramp geweest dan de ontploffing zelf.

Noot:

(*) Nature, vol 437, 8 september 2005
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019