Wereldfocus


Tijdens de Millennium-top van 14 tot 16 september jl. werd de politiek van president Bush door veel staatshoofden van de 151 aanwezige landen heftig veroordeeld. De nieuwe ambassadeur bij de VN, John Bolton, probeerde het met alle macht, maar de Bush-regering bleek niet in staat zijn politiek door te drukken, noch de top volledig te laten ontsporen. Deze nederlaag is een bewijs van de verzwakte internationale reputatie van Bush. Zijn brede gebaren en lozen woorden maken steeds minder indruk. (Foto: Paolo Filgueiras)  


 

VIde ministeriële WTO-conferentie

Voor de nieuwe directeur-generaal en gewezen EU-commissaris Pascal Lamy wordt de WTO-conferentie in Hong Kong van 13 tot 18 december, na de 'mislukking' van de vorige top in Cancun, de vuurdoop. De VIde ministeriële conferentie moet een vervolg opleveren op de bijeenkomst in Doha, Qatar, in november 2001. NGO's en andersglobalisten staan erg kritisch tegenover de eigenlijke motieven van die ministeriële conferentie, die uiteindelijk, zo vinden ze, de neoliberale globalisering moeten dienen. De vorige conferentie, in september 2003 in Cancun, werd door sommigen juist een succes genoemd, omdat ontwikkelingslanden, verenigd in de G-20, daar voor het eerst een vuist maakten en de gesprekken blokkeerden door aandacht op te eisen voor hún thema's. Hét grote struikelblok in de WTO-besprekingen tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen is het landbouwthema. (IPS, 12/17-9-2005)

Bouw 100.000 nieuwe huizen per dag

Bijna 100.000 nieuwe huizen per dag zijn nodig om de grote steden in de ontwikkelingslanden de komende jaren leefbaar te houden. Meer dan een miljard stedelingen huizen nu al in sloppenwijken, zegt het rapport 'Financing Urban Shelter', en tegen 2030 groeit de stadsbevolking in de ontwikkelingslanden nog eens aan met twee miljard mensen. Tegen 2020 moet er volgens de millenniumdoelstellingen duidelijk vooruitgang zijn gekomen in de levensomstandigheden van minstens 100 miljoen sloppenwijkbewoners. Maar dat is maar een druppel op een gloeiende plaat als de prognoses van VN-Habitat kloppen. Eén probleem is dat in veel landen de prijzen van huizen sneller stijgen dan de inkomens. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, zijn huizen tussen 1997 en 2004 gemiddeld 227 procent duurder geworden. (IPS, 12/17-9-2005)

Millenniumtop mislukt

"De millenniumtop kan niet meer gered worden", zegt Jim Paul, de directeur van het Global Policy Forum, een organisatie die de werking van de volkerenorganisatie op de voet volgt. "De tekst van het slotdocument is een absolute afknapper". De internationale politieke agenda van de 21ste eeuw die VN-baas Kofi Annan voor ogen had, "is zwak en staat vol algemeenheden en clichés. Het is een stap terug in vergelijking met de millenniumtop van 2000", zegt Paul. "Wat de kern van het document zou moeten zijn, acties om de beloftes in te lossen, ontbreekt", zegt de internationale NGO ActionAid. Ook de ontwikkelingslanden toonden zich ontgoocheld door het feit dat de slotverklaring een mager beestje is wat betreft armoedebestrijding. De Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo riep op om de "handelsverstorende subsidies, vooral in de landbouw" af te schaffen. Zijn Kameroense collega Paul Biya hamerde op de noodzaak tot schuldkwijtschelding. "Voor de armste landen is die essentieel om de doelstellingen te halen." (IPS, 12/17-9-2005)

Olie bedreigt natuur- en mensenrechten

Oliepijpleidingen brengen zelden voorspoed in de regio's waar ze doorheen lopen. Zo protesteerden op vrijdag 9 september burgerrechtengroeperingen uit West-Afrika in de Ghanese hoofdstad Accra tegen de aanleg van de WAGP, de West African Gas Pipeline. De actievoerders vrezen dat het project de nationale soevereiniteit van Ghana, Togo, Benin en Nigeria, die alle bij het project betrokken zijn, zal ondermijnen en dat het diezelfde landen de kans zal ontnemen om op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen. Bovendien zou de pijpleiding de reeds bestaande conflicten in de Nigerdelta niet ten goede komen. Ook werd de mening van Ghanezen en Nigerianen die in de buurt van het project wonen, niet gevraagd. In Nigeria leeft 66 procentvan de bevolking onder de armoedegrens. De oliewinsten komen vooral in handen van westerse multinationals en de locale elite. (IPS, 12/17-9-2005)

Werkgelegenheid in Azië stagneert

In een recente publicatie wijst de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie, op de economische boom in Azië, die wel belangrijk is in het kader van armoedebestrijding, maar die hoegenaamd niet gepaard gaat met groeiende werkgelegenheid. Drievierde van de armen in de wereld, die minder dan 2 dollar per dag verdienen, leeft in Azië. Tussen 2003 en 2004 steeg de werkgelegenheid slechts 1,6 procent, terwijl de economie groeide met 7 procent. De werkloosheid treft vooral de jongeren tussen 15 en 24 jaar. Zij vertegenwoordigen 20,8 procent van de arbeidskrachten, maar de werkloosheid in deze groep stijgt tot 49,5 procent. En dit terwijl de kinderarbeid stijgt. Het gaat er niet alleen om méér banen te creëren, maar ook volwaardige, onder gezonde en veilige omstandigheden en met een rechtvaardig loon. (IPS, 12/17-9-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019